Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ…

by on 29 April 2014

Το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ρευστό και ενέχει σημαντική αβεβαιότητα. Οποιαδήποτε επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος ή κοινωνικές εντάσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν κυβερνητική αλλαγή ή μεταβολή των πολιτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και την αντιμετώπιση μεγαλύτερων προκλήσεων στη σχέση με τις κυβερνητικές αρχές. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και το στρατηγικό προσανατολισμό της Τράπεζας και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της Τράπεζας. 

Πηγή: Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Απριλίου 2014 της EUROBANK