Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤτΕ.

by on 29 May 2014

Στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο Ν. 4254 ( ΦΕΚ A 85/7-4-2014) υπάρχει η παρακάτω διάταξη:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

≪ΑπότοπεδίοεφαρμογήςτουπρώτουεδαφίουεξαιρείταιηΤράπεζατηςΕλλάδος.≫

β. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:

≪ι) Οιδιατάξειςτουάρθρου 13 παρ. 1 τουν. 2548/1997 ( Α΄ 259).≫

Ποια είναι η κωδικοποίηση αυτής της παραγράφου;  Ότι στην ΤτΕ δίνεται η δυνατότητα να κάνει προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατ’ εξαίρεση των διατάξεων άλλων νόμων, που απαγορεύουν τις προσλήψεις.

Ο Στουρνάρας δεν θα κατέθετε τέτοια διάταξη δύο μήνες πριν από την λήξη της θητείας του Διοικητή της ΤτΕ, αν δεν είχε σκοπό να πάρει την θέση του Διοικητή και να τοποθετήσει τα δικά του άτομα στην ΤτΕ.

Το μεγάλο πρόβλημα του Στουρνάρα, είναι πως δεν διαθέτει την βουλευτική ιδιότητα και σε περίπτωση απομάκρυνσής του από την θέση του Υπουργού Οικονομικών αν δεν τοποθετηθεί σε κάποιο «καλό πόστο», είτε στην ΤτΕ είτε επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  μένει εντελώς ξεκρέμαστος από πιθανές ποινικές διώξεις.

Ήδη υπάρχουν πολλές καταγγελίες εις βάρους του και με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί στο Ειδικό Δικαστήριο. Μπορεί να καταλήξει να γίνει αποδιοπομπαίος τράγος όπως ο Παπακωσταντίνου.

Το σύστημα είναι βέβαιο πως κάπου θα «τακτοποιήσει» τον Στουρνάρα, αφού έκανε όλη την «βρώμικη»  δουλειά,  γιατί αλλιώς κανείς δεν πρόκειται να αναλάβει το πόστο του Υπουργού  Οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση, στις  επόμενες βουλευτικές εκλογές που είναι αναπόφευκτες,  οι κυβερνώντες, θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο να είναι διπλές  όπως και το καλοκαίρι του 2012, έτσι ώστε να παραγραφούν τα όποια αδικήματα υπουργών.

Ακόμη  οι  εκλογές, παρά τα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να προκηρυχτούν, αν πρώτα δεν έχει τοποθετηθεί ο κατάλληλος Διοικητής στην ΤτΕ.

Κρίμα που οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, δεν μπορούν να θεωρηθούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό…

Σχόλιο αναγνώστη.