Ο ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΣΩΣΕ ΤΗΣ, DANISH SHIP FINANCE, DNB BANK, ING BANK, CITIBANK, BNP PARIBAS ΚΑΙ CHINA SHIPPING INDUSTRY. ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ…

by on 31 January 2017

Αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις του Chapter 11 (Κεφάλαιο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα) για προστασία από τους πιστωτές της κατέθεσε στη Νέα Υόρκη, η ναυτιλιακή Toisa συμφερόντων Γρηγόρη  Καλλιμανόπουλου…

Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1982 στη Μεγάλη Βρετανία, κατέχει και λειτουργεί δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται στη Β. Θάλασσα, τη Βραζιλία, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Δ. Αφρική, τη Μεσόγειο και τον Κόλπο του Μεξικού.

Η Toisa και οι 23 θυγατρικές της, που κατέχουν ισάριθμο αριθμό δεξαμενόπλοιων και φορτηγών, επιδιώκουν με την αίτησή τους δικαστική προστασία από τους πιστωτές της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Danish Ship Finance, η DNB Bank, η ING Bank, η Citibank, η BNP Paribas και η China Shipping Industry.

ΕΔΩ η συνέχεια