Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΒΟΥΤΗΞΕ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 4» 566.600.000€. ΘΑ ΛΥΣΣΑΞΕΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟΨΕ Ο ΣΟΙΜΠΛΕ.

by on 18 March 2015

Χτες 17 Μαρτίου με απόφαση του ο Βαρουφάκης, υπέγραψε απόφαση με την οποία «βούτηξε» από την «Συμμορία των 4» 566.600.000 €

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι :

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0003158 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ  370/Β/17-3-2015)

Aπόδοση χρηματικών διαθεσίμων και επένδυση κεφαλαίων και χρηματικών διαθεσίμων ΤΧΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 178), όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).
  3. Τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 3 και την παράγραφο 7 του άρθρου 16Γ του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119).
  4. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.
  5. Την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
  6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

  1. Την απόδοση, άμεσα και εφάπαξ, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο Ελληνικό Δημόσιο των κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 16Γ του Ν. 3864/2010 χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου ποσού 555.600.000,00 ευρώ, μετά των πιστωθέντων τόκων από την ημερομηνία κατάθεσης του ποσού αυτού σε λογαριασμό του Ταμείου στη Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι την ημερομηνία της απόδοσής του στο Δημόσιο.
  2. Την άμεση και εφάπαξ επένδυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σε ποσοστό 90% των κατά τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 3 του Ν. 3864/2010 κεφαλαίων και χρηματικών διαθεσίμων του, σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997, όπως ισχύουν.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Αναλυτικά :

Εθνική: 115.600.000€

Πειραιώς: 133.000.000€

Alpha: 153.000.000€

Eurobank: 154.000.000 €

Το Reuters από χτες έγγραφε για το ότι ο Βαρουφάκης είναι ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ενώ η «Συμμορία των 4» ίσως να φτάσει μέχρι και τον Σόϊμπλε για να διαμαρτυρηθεί για τον τύπο με το μακρύ μεσαίο δάκτυλο…

Από ότι φαίνεται ο Βαρουφάκης έχει αναλάβει ρόλο κασκαντέρ, δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα αλλά προλαβαίνει να κάνει μεγάλη ζημιά..

Υ.Σ. Αύριο στην σύνοδο, το βασικό επιχείρημα του Τσίπρα θα πρέπει να είναι πως οι εταίροι μας,  χρησιμοποίησαν την Ελλάδα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως ένα μέσο για την πτώση του ευρώ. Ο Noyer, πρόεδρος της BIS, από τον Νοέμβριο του 2014 μιλούσε για την αναγκαιότητα της πτώσης του ευρώ. Αν παρατηρήσει κανείς την διακύμανση του ευρώ, τα χρονικά σημεία της εντονότερης πτώσης του ευρώ, συμπίπτουν απολύτως με τα χρονικά σημεία των κυριοτέρων πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα τους τελευταίους 4 μήνες.

Ο Τσίπρας πρέπει να τους πει αύριο : « Κοιτάξτε μάγκες, κάποιοι δικοί σας έβγαλαν μερικά τρισεκατομμύρια από τα στημένα πονταρίσματα στο ευρώ με τις μπούρδες για  Grexit, ή μας βοηθάτε πραγματικά, δηλαδή μας αφήνεται ήσυχους, ή…»

Σχόλιο αναγώστη