Ο Αριστοτέλης και η Οικονομία: Από τη πρωτογενή ανταλλαγή των αγαθών στην άϋλη οικονομία και από τη χρηματιστική στο χρηματιστήριο

by on 16 August 2022

Το άρθρο επιχειρεί να συσχετίσει την αντίληψη του Αριστοτέλη για την οικονομία με τη σημερινή κατάσταση στα πράγματα της οικονομίας. Προς τούτο κατά πρώτον συζητούνται οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη για την πολιτική κοινωνία, την πόλιν, τον πολίτη και την οικονομική τέχνη (ή επιστήμη). Γίνεται επίσης λόγος για το κατά πόσον οι απόψεις του έχουν σημασία και αξία για εμάς σήμερα (και παρεκβατικά στις αντιλήψεις του Ξενοφώντος) ώστε να σχηματισθεί μια σαφής και ορθή θέση για τις θεωρητικές απόψεις περί της οικονομικής τέχνης ή επιστήμης των Ελλήνων διανοητών και φιλοσόφων). Κατόπιν εξετάζονται με συντομία οι σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομία ως τέχνη ή επιστήμη και πολιτική δραστηριότητα και τέλος διατυπώνονται ορισμένες απόψεις για την οικονομία και την πολιτική σε συνάφεια προς τις απόψεις του Αριστοτέλη.

ΕΔΩ η συνέχεια