Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ LOBBYSTAS.GR ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ …

by on 13 January 2012
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου γράφαμε «Η μεγάλη απάτη. Δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ποιες τράπεζες έχουν δώσει δάνεια σε ιδιώτες που θα τα αποπληρώσει ο μ…… ελληνικός λαός;»
Σύμφωνα με το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ραγκιντζή, η διεύθυνση κίνησης κεφαλαίων, εγγυήσεων, δανείων και αξιών (Δ25-Τμήμα Δ) του Γενικού Λογιστηρίου έχει χορηγήσει στο παρελθόν εγγυήσεις Δημοσίου σε ατομικά ή εταιρικά δάνεια, χωρίς να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την εξυπηρέτηση των εγγυημένων δανείων !


 Πηγή: Capital.gr

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Είναι δυνατόν εκεί που χτυπάει η «καρδιά» των οικονομικών υπηρεσιών μίας χώρας να μην υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης και τα δεδομένα να διατηρούνται σε χειρόγραφη μορφή; Εάν πρόκειται για την Ελλάδα, η απάντηση είναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, καταφατική.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που αποκαλύπτει σήμερα το Capital.gr, η διεύθυνση κίνησης κεφαλαίων, εγγυήσεων, δανείων και αξιών (Δ25-Τμήμα Δ) του Γενικού Λογιστηρίου έχει χορηγήσει στο παρελθόν εγγυήσεις Δημοσίου σε ατομικά ή εταιρικά δάνεια, χωρίς να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την εξυπηρέτηση των εγγυημένων δανείων. Η αιτία; Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα…

Επιστροφή στα… 70’s

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η κομβική αυτή υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρά οργανωτικά προβλήματα που εντοπίζονται κυρίως στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των εγγυήσεων που δίνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για την ορθότερη όμως παρακολούθηση των δανείων απαιτείται επιπρόσθετα:

-Έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την οικονομική πορεία των επιχειρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για το εάν οι επιχειρήσεις βοηθήθηκαν πραγματικά από τη παρασχεθείσα εγγύηση

-Ενημέρωση για την πορεία εξυπηρέτησης του δανείου

-Ενημέρωση για την κατάσταση των ληφθεισών ασφαλειών (περιγραφή, ύψος) και ρητή διαβεβαίωση ότι αυτές παραμένουν ισχυρές και επαρκείς για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου

-Ενημέρωση για την πιστωτική συμπεριφορά του δανειολήπτη, καθώς και για οποιαδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία του δανείου, όπως εμφάνιση δυσμενών στοιχείων στον Τειρεσία, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί ακινήτων, έκδοση δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του δανειολήπτη, τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση των όρων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

-Ενημέρωση για την τρέχουσα εμπορική αξία των ενυπόθηκων ακινήτων, σε περίπτωση επανεκτίμησης της αξίας από την πιστώτρια τράπεζα» αναφέρεται στο πόρισμα.

Είναι σε θέση το Δημόσιο να παρακολουθήσει με επιτυχία τα παραπάνω;

Όχι, όπως διαπιστώνουν οι επιθεωρητές, ελλείψει ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης εγγυήσεων δανείων. Όπως επισημαίνουν, στο σύστημα αυτό θα γίνεται καταχώρηση όλων των δεδομένων που αφορούν στα εγγυημένα δάνεια, οπότε κάθε εισηγητής ανά πάσα στιγμή θα έχει πλήρη εικόνα κάθε επιχείρησης, η οποία έχει δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Μάλιστα ούτε η τήρηση καρτελών για την παρακολούθηση των γενόμενων πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου δεν υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα… Και βέβαια η… γενναιόδωρη κρατική μηχανή δεν παρακολουθεί τη συναλλαγματική διαφορά που καταβάλλει το Δημόσιο κατά την εξυπηρέτηση εγγυημένων δανείων εξωτερικού για τα οποία έχει αναλάβει το συναλλαγματικό κίνδυνο.

Παρατυπίες

Για να χορηγηθεί η εγγύηση του Δημοσίου απαιτείται υπουργική απόφαση και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που σχεδόν ποτέ δεν γινόταν.

Σύμφωνα με το πόρισμα, από το 2006 έως σήμερα έχουν εκδοθεί 24 κανονιστικές διοικητικές πράξεις και 4 ατομικές διοικητικές πράξεις των οποίων το εγκριθέν ποσό ανέρχεται σε 3,7 δισ. ευρώ και 33,1 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έκθεση Ρακιντζή, ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις παροχής εγγυήσεων από το Γενικό Λογιστήριο είναι οι εξής:

– Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ (αποφ. 2007), όπου το εγκεκριμένο ποσό κεφαλαίου κίνησης ήταν 2,2 εκατ. ευρώ και το εγγυημένο ποσό 1,7 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι επιθεωρητές όσο και αν έψαξαν δεν βρήκαν την απαιτούμενη εισήγηση της αρμόδιας υποεπιτροπής. Ούτε η εισήγηση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν.2322/1995 βρέθηκε στο αρχείο, ώστε να διαπιστωθεί η σύμφωνη γνώμη του τότε υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών καθώς και του υπουργού που εποπτεύει τον υπό δανειοδότηση ή πιστοδότηση φορέα…

-Η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (αποφ. 2007), όπου το εγκεκριμένο ποσό κεφαλαίου κίνησης ανερχόταν στα 27,5 εκατ. ευρώ και το εγγυημένο ποσό ήταν 22 εκατ. ευρώ. Εν προκειμένω, οι επιθεωρητές εντόπισαν εισήγηση από την οποία προέκυπτε ότι ήδη έχει παρασχεθεί εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε ποσοστό 80% για τη χρηματοδότηση της εταιρείας με κεφάλαιο κίνησης 20 εκατ. ευρώ. Εν προκειμένω, τα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής είναι υπογεγραμμένα από τους τότε υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και τον υφυπουργό Οικονομικών.

Ένα ακόμη παράταιρο σημείο που εντόπισαν οι επιθεωρητές; Ορισμένα από τα αιτήματα φορέων προς τον υφυπουργό Οικονομικών για χορήγηση εγγυήσεων απερρίφθησαν, με βασική αιτιολογία ότι δεν είναι συμβατά με την κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ωστόσο, «αυτό αντιφάσκει με την μη κοινοποίηση των εκδοθέντων υπουργικών αποφάσεων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», όπως σημειώνεται σχετικά.

Αλαλούμ

Εμμέσως πλην σαφώς, στο πόρισμα επισημαίνεται ότι η… δεξιά δεν γνώριζε τι έπραττε η αριστερά. Κάποιες δηλαδή αποφάσεις υπογράφονταν από τον υπουργό, υφυπουργό Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει τον υπό δανειοδότηση φορέα.

Κάποιες άλλες έχουν υπογραφεί μόνον από τον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομικών, «με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε».

«Στις περιπτώσεις που αφορούν αποφάσεις για τη ρύθμιση παλαιότερων οφειλών, δεν προηγείται εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία να αποδεικνύεται η χρησιμότητα της ρύθμισης για την βιωσιμότητα του επωφελούμενου επιχειρηματικού κλάδου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο η ρύθμιση στοχεύει στην κάλυψη πραγματικών αναπτυξιακών αναγκών ή απλώς στην παράταση του χρόνου κατάπτωσης της παρασχεθείσας εγγύησης […]» επισημαίνεται στο πόρισμα.

«Σχετικά με την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των φορέων, στο τυχαίο δείγμα των αποφάσεων που λήφθηκε παρατηρήθηκε ότι στις παλαιότερες αποφάσεις δεν υπάρχει πλήρης ή επαρκώς εμπεριστατωμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας των φορέων.

 Στις μελέτες βιωσιμότητας παρατηρήθηκε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις του Πιστοποιητικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις μειώνουν την Καθαρή Θέση της Εταιρίας. Η τήρηση καρτελών για την παρακολούθηση των γενόμενων πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου δεν υποστηρίζεται από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα» όπως αποκαλύπτει η έκθεση.