«ΟΧΙ» ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.

by on 15 Σεπτεμβρίου 2018

Τα συμβόλαια αγοράς, πωλήσεων και μίσθωσης κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στην Τουρκία, δεν θα είναι πλέον σε ξένο νόμισμα ή δεν θα προσαρμόζονται σε ξένο συνάλλαγμα.  

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Τουρκίας και τέθηκε σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα που αφορά τη μετατροπή των συμβολαίων πώλησης και μίσθωσης κινητών και ακινήτων που έχουν γίνει σε ξένο νόμισμα σε τουρκικές λίρες εντός 30 ημερών.

Η απόφαση που αφορά τη ρύθμιση στο άρθρο 32 του διατάγματος για την Προστασία της Αξίας του Τουρκικού Νομίσματος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Τουρκίας με την υπογραφή του Προέδρου της Τουρκικής  Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση τα άτομα που είναι κάτοικοι της Τουρκίας,  εκτός από τις εξαιρέσεις που έχουν καθοριστεί από το σχετικό Υπουργείο, δεν θα μπορούν να συνάπτουν συμβόλαια αγοράς, πώλησης, μίσθωσης κινητών, ακινήτων, οχημάτων και κάθε μορφής περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα και δεν θα προσαρμόζονται σε ξένο συνάλλαγμα.

Η σχετική διαδικασία θα διεξάγεται από τον Υπουργό Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών της Τουρκίας.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »