ΟΥΤΕ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ (!!!) ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !!!

by on 17 June 2015

Λόγω της κρίσης χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, οι Ελληνικές τράπεζες δεν είχαν τη δυνατότητα για εγγυημένη ή μη χρηματοδότηση από τις αγορές. Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές τράπεζες απέκτησαν χρηματοδότηση μέσω των τυπικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σε αυτήν την περίοδο (2010), λόγω της έλλειψης πρόσβασης στις αγορές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στηρίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη χρηματοδότησή του, από την οποία έχουν επί του παρόντος αντληθεί περίπου €95 δις.

(Σελ 4 – 5, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Ξαναρωτάμε αυτούς που κάνουν τους Κινέζους. Πόσα δις ήταν εκτεθειμένες, οι ελληνικές τράπεζες στην διατραπεζική, όταν έκλεισαν οι στρόφιγγες το 2010;

Το lobbystas.gr θα προβεί σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, που όταν έρθουν στο φως της δημοσιότητας……

ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ…

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !!!

ΟΥΤΕ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ !!!

Συνεχίζεται…