ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ …

by on 26 July 2012

Η απόφαση της ΕΚΤ να σταματήσει να μην αποδέχεται ελληνικά κρατικά ομόλογα ή εγγυήσεις ως collateral δείχνει την πίεση που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε όλες τις προβληματικές χώρες της ευρωζώνης, ενώ αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της αβεβαιότητας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την Moody’s Investors Service. Όπως αναφέρει ο διεθνής οίκος, η κίνηση της ΕΚΤ περιορίζει την πρόσβαση της Ελλάδας σε κεφάλαια της ΕΚΤ και θα αναγκάσει τη χώρα να αναζητήσει κεφάλαια από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόφαση, σημειώνεται, δεν έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις προς το παρόν αφού η ΤτΕ θα συνεχίσει να παρέχει έκτακτα κεφάλαια, όμως διασφαλίζει ότι στην περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, δεν θα προκύψουν απώλειες επί του έκτακτου δανεισμού στην ΕΚΤ και τους μετόχους της.