ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΩΠΑΙΝΟΥΝ …

by on 24 March 2011

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα μας, συνεπικοιρούμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλουν της θέσεις τους στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και λειτουργούν ως κράτος εν κράτει, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Δημήτρης Ασημακόπουλος.