ΟΣΟΙ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ …

by on 13 February 2012
Tο Mνημόνιο μεταξύ άλλων προβλέπει:
– Την είσπραξη 1 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές, έως το τέλος Ιουνίου και 2 δισ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου 2012.
– Την είσπραξη του 20% των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα βεβαιωθούν μέσα στο έτος από τις εφορίες και τους άλλους εισπρακτικούς μηχανισμούς.
– Τη διενέργεια 150 ελέγχων σε μεγάλους φορολογούμενους έως το τέλος Ιουνίου και 300 μεγάλων φορολογουμένων έως

το τέλος του έτους.

– Την πραγματοποίηση 600 ελέγχων έως το τέλος Ιουνίου σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε φορολογούμενους με μεγάλη ακίνητη περιουσία. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να ανέλθουν τους 1.300 έως τον ερχόμ,ενο Δεκέμβριο.

– Την είσπραξη του 50% των φόρων και προστίμων που θα βεβαιωθούν εντός του 2012.

– Τη διενέργεια 5.000 ελέγχων ΦΠΑ έως το τέλος Ιουνίου και 10.000 ελέγχων έως το τέλος Δεκεμβρίου. Στόχος είναι οι εισπράξεις να ανέλθουν στο 20% των νέων βεβαιωμένων φόρων και προστίμων.