ΟΠΟΥ ΦΥΓΕΙ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ COCA – COLA;

by on 28 March 2012
Ο κλάδος που αφορά την παραγωγή και εμπορία (διανομή και πώληση) των προϊόντων της Εταιρίας στην Ελλάδα θα αποσχισθεί και θα εισφερθεί σε κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Δεν ανακοίνωσε όμως ποια θα είναι η θυγατρική της  εταιρία που θα «αναλάβει». Θα είναι θυγατρική εντός ή εκτός συνόρων;