ΟΠΑΠ: ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΤΟΥ JIRI SMEJC. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ… ΝΟΜΙΜΑ (λογο μπανανίας)

by on 17 July 2019

Η πηγή των χρημάτων αρχικά ;;;

Το τίμημα της μεταβίβασης από το φυσικό πρόσωπο στο νομικό που ελέγχει το ίδιο φυσικό πρόσωπο της συναλλαγής ;;;

Αυτά και καμιά 500αρια ακόμα.. ερωτήματα που προκύπτουν.

Μόνο στη μπανανία !

Μηδενίστηκε η συμμετοχή του Jiří Šmejc στην ΟΠΑΠ Α.Ε. μετά από διάθεση δικαιωμάτων ψήφου σε οντότητα που ελέγχει έμμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία», ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από τον κ. Jiří Šmejc στις 15.07.2019 λόγω διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου σε οντότητα που ελέγχει έμμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, τα ακόλουθα:

Ο κ. Jiří Šmejc ελέγχει την Emma Capital Limited, η οποία κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Alpha Holding Ltd. Η Emma Alpha Holding Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Gamma Limited, η οποία κατείχε το 25% των δικαιωμάτων ψήφου σε, και ασκούσε από κοινού έλεγχο με την KKCG AG επί της SAZKA Group a.s.. Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd., η οποία κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd. Η Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd. είναι ο μοναδικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, η οποία κατέχει το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για τη μεταβίβαση από την Emma Gamma Limited στην KKCG AG του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s.. Κατόπιν τούτου, ο κ. Jiří Šmejc δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου (0%) και δεν ασκεί από κοινού έλεγχο επί της SAZKA Group a.s. Συνεπώς, ο κ. Jiří Šmejc δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου (0%) στην Emma Delta Management Ltd., στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., στην Emma Delta Hellenic Holdings Ltd και τελικά στον Εκδότη.