ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ…. ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ Ο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ…. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΩΤΟΠΡΟΛΑΒΕΙ ;;;

by on 29 June 2016

Απόσπασμα με αριθμό 195΄Β

Της με αριθμό 192΄Β/31-05-2016 Κατασχετήριας έκθεσης Ακινήτου, του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου

Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΘ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ, με έδρα στην Άνοιξη Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3).

Επισπεύδων: Κακαρούχας Γεώργιος του Ιωάννη και της Μαρουλιας, με Α.Φ.Μ. 027187591, κατοίκου Αθηνών Αττικής (οδός

Ροικου αρ.34).

Οφειλέτιδα: Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094042920/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ

Αθηνών, που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής (οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ.14).

Εκτελεστός τίτλος: Πρώτο εκτελεστό απόγραφο με αριθμό 1500/2012 της με αριθμό 1264/2012 Διαταγή Πληρωμής του

Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

Ποσό Κατάσχεσης: Το ποσό των (15.000€) δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ, σε περιορισμό της απαίτησης, σύμφωνα με το μοναδικό

όρο που έθεσε η επισπεύδουσα με τη και από 31-05-2016 εντολής της.

Συνοπτική περιγραφή κατασχεθέντος: Η με τα στοιχεία Κ-11 διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία – διώροφος κατοικία με

υπόγειο -, με όλα της τα παρακολουθήματα και προσαυξήματα η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο,

εκτάσεως περίπου 7.396,02 Μ2, περισσότερο ή λιγότερο, μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων,

μερών, έργων και εγκαταστάσεων αυτού, το οποίο αποτελεί το σύνολο του Ο.Τ 270 του Δήμου Νέας Ερυθραίας Αττικής, και

ήδη Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας – Δήμος Κηφισιάς, το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Γυμναστηρίου και Ο.

Ανδρούτσου και τους πεζόδρομους Σκοπέλου και Νάξου και βρίσκεται στη Κτηματική περιφέρεια του Δήμου Νέας Ερυθραίας,

κατά τον τίτλο κτήσεως και ήδη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας – Κηφισιάς, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του

Δήμου Νέας Ερυθραίας στη θέση «Μορτερό». Το οικόπεδο αυτό φαίνεται και περιμετρικά προσδιορίζεται με τα κεφαλαία

αλφαβητικά γράμματα Α Β Γ Δ Ε Α στο από Δεκέμβριο 2006, υπό στοιχεία Τ1 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού

Μηχανικού Κων/νας Σταμοπούλου. Σύμφωνα με το ως άνω διάγραμμα το οικόπεδο αυτό έχει έκταση 7.396,02 Μ2,

περισσότερο ή λιγότερο, μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, μερών, έργων και εγκαταστάσεων

αυτού, και συνορεύει κατά τον τίτλο κτήσης του: Βορειοανατολικά, σε πλευρά ΒΓ μήκους (109,80) μέτρων με την οδό

Σκοπέλου (πεζόδρομο) και πέραν αυτού με το 271 Ο.Τ, Νότια σε πλευρά ΔΕ μήκους (80,76) μέτρων με την οδό Ο.

Ανδρούτσου, Νοτιοδυτικά σε πλευρά ΕΑ μήκους (8,03) μέτρων με τη συμβολή των οδών Γυμναστηρίου και Ανδρούτσου,

Δυτικά σε πλευρά ΑΒ μήκους (75,27) μέτρων με την οδό Γυμναστηρίου και Νοτιοανατολικά σε πλευρά ΓΔ μήκους (75,02)

μέτρων με την οδό Νάξου (πεζόδρομο) και πέραν αυτού με το 272 Ο.Τ.

Η ως άνω Κ-11 διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία, φαίνεται στα άνω από Δεκεμβρίου 2006 σχεδιάγραμμα και

πίνακα συνιδιοκτησίας της Πολιτικού Μηχανικού Κων/νας Σταμοπούλου που προσαρτάται στον τίτλο κτήσης του, αποτελείται

από πρώτο (Α΄) όροφο, Ισόγειο και πρώτο (Α΄) υπόγειο, που συνδέονται εσωτερικά με κλίμακα και ανελκυστήρα και αποτελούν

ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία. Ο πρώτος (Α΄) όροφος, φαίνεται στο από Δεκεμβρίου 2006 υπό στοιχεία Ά σχεδιάγραμμα Γενικής

κατόψεως Ά ορόφου, αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, δύο (2) λουτρά, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα

επικοινωνίας με το ισόγειο και το πρώτο (Α΄) υπόγειο και έχει επιφάνεια περίπου 85,00 Μ2. Το ισόγειο, φαίνεται στο από

Δεκεμβρίου 2006 υπό στοιχεία ΑΟ σχεδιάγραμμα Γενικής κατόψεως ισογείου, αποτελείται από το χώρο του καθιστικού,

κουζίνα, W.C, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα επικοινωνίας με το πρώτο (Α΄) υπόγειο, έχει επιφάνεια περίπου 98,00 Μ2. Το

πρώτο (Α΄) υπόγειο, φαίνεται στο από Δεκεμβρίου 2006 υπό στοιχεία ΑΥ1-Α σχεδιάγραμμα Γενικής κατόψεως Ά υπογείου,

αποτελείται από βοηθητικούς χώρους, αποθηκευτικούς χώρους, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα επικοινωνίας με το ισόγειο

και τον πρώτο (Α΄) όροφο και έχει επιφάνεια περίπου 74,00 Μ2.

Η ως άνω Κ-11 κατοικία έχει επιφάνεια κύριας χρήσης (ισόγειο και πρώτος (Α΄) όροφος) περίπου 183,00 Μ2, συνολική

επιφάνεια μετά του υπογείου περίπου 257,00 Μ2 και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 62/1000.

Στην Κ-11 κατοικία ανήκουν ως παράρτημα και παρακολούθημα δύο (2) στεγασμένες θέσεις στάθμευσης του πρώτου (Α΄)

υπογείου υπό στοιχεία Ρ 21 και Ρ 22, οι οποίες φαίνονται στο από Δεκεμβρίου 2006 υπό στοιχεία ΑΥ1-1 σχεδιάγραμμα

Γενικής κατόψεως Ά υπογείου της Πολιτικού Μηχανικού Κων/νας Σταμοπούλου που προσαρτάται στον τίτλο κτήσης.

Η υπό στοιχεία Ρ 21 θέση στάθμευσης έχει επιφάνεια περίπου 12,00 Μ2 και συνορεύει: Ανατολικά, με το Ά Υπόγειο της

κατοικίας Κ-11, Νότια, με την υπό στοιχεία Ρ 22 θέση στάθμευσης, Δυτικά, με διάδρομο ελιγμών και επικοινωνίας και, Βόρεια,

με ανέσκαφο χώρο οικοπέδου.

Η υπό στοιχεία Ρ 22 θέση στάθμευσης έχει επιφάνεια περίπου 12,00 Μ2 και συνορεύει: Ανατολικά, με το Ά Υπόγειο της

κατοικίας Κ-11, Νότια, εν μέρει με το Ά Υπόγειο και εν μέρει με την υπό στοιχεία Ρ24 θέση στάθμευσης της κατοικίας Κ-12,

Δυτικά, με διάδρομο ελιγμών και επικοινωνίας και, Βόρεια, με την υπό στοιχεία Ρ 21 θέση στάθμευσης.

Επίσης στον εκάστοτε ιδιοκτήτη της κατοικίας Κ-11 ανήκει κατά δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στο διηνεκές, που συστήνεται

με την υπ’ αριθμ. 2078/9.1.2007 πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμό Συγκροτήματος κατοικιών της

συμβολαιογράφου Αθηνών, Σπεράντζας – Πετρίνας Κωνστάντε του Αλεξάνδρου, ο εμφαινόμενος στο προσαρτώμενο από

Δεκέμβριο 2006 με στοιχεία Τ3 σχεδιάγραμμα Γενικής Διάταξης Ισογείου και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου της

Πολιτικού Μηχανικού Κων/νας Σταμοπούλου, υπό τα στοιχεία 44, α11, β11, γ11, δ11, ε11, ζ11, η11, θ11, 45,46,47,49, 44

ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου επιφανείας περίπου 252,00 Μ2.

Τίτλος κτήσεως: Δυνάμει με το με αριθμό 10.834/30.06.2005 συμβόλαιο (Αγοραπωλησίας) της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας

Παρασκευής Α. Θεοδωράκου, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας

Ερυθραίας, στο τόμο μεταγραφών 20 και στον αριθμό τόμου 120, σε συνδυασμό με το με αριθμό 2078/09-01-2007 συμβόλαιο

(Πράξη Σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών και Κανονισμός Συγκροτήματος Κατοικιών), της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας

Σπεράντζας-Πετρίνας Κωνστάντες του Αλεξάνδρου, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του

Υποθηκοφυλακείου Νέας Ερυθραίας, στο τόμο μεταγραφών 21 και στον αριθμό τόμου 256.

Βάρη: Σύμφωνα με το με αριθμό 301/02-06-2016 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Νέας Ερυθραίας, κου Μιχαήλ Σ.

Χριστοφάκη, από 1η Φεβρουαρίου 1999 μέχρι χθες υπάρχουν οι εξής εγγραφές: 1) Προσημείωση για ευρώ (11.000.000,00)

ΚΑΤΑ «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» ΥΠΕΡ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» εγγραφείσα στις 01-08-2006,

2) Κατάσχεση για ευρώ (49.452,17) συνολικά ΚΑΤΑ ιδίας ΥΠΕΡ των α) Ζώη Σιώζου του Ευαγγέλου & Αγγελικής, β) Χρήστου

Ντελλή του Γεωργίου & Κωνσταντίνας εγγραφείσα στις 25/04/2012 η οποία έχει αρθεί μερικώς στις 27/05/2016 για ποσό

(24.105,24) ευρώ με την συναίνεση του επισπεύδοντα Ζώη Σιώζιου του Ευαγγέλου & και στο περιθώριο της οποίας έχουν

σημειωθεί, α) Σημείωση Διόρθωση ως προς την τιμή εκτίμησης του κατασχεθέντος ακινήτου στις 04/09/2012 , β) Αναγγελία για

ευρώ (24.400,00) συνολικά ΚΑΤΑ ιδίας ΥΠΕΡ των, 1) Κωνσταντίνου Μπελεκούκια του Βασιλείου για ευρώ (6.000,00), 2)

Βασιλείου Νικολόπουλου του Σωτηρίου για ευρώ (2.900,00), 3) Αθανασίου Πετρόπουλου του Γεωργίου για ευρώ (3.000,00), 4)

Γεωργίου Χατζημιχαήλ του Σταύρου για ευρώ (5.000,00), 5) Νικολάου Ρουσόπουλου του Κωνσταντίνου για ευρώ (7.500,00)

εγγραφείσα στις 10/10/2012, 3) Κατάσχεση για ευρώ (15.000,00) ΚΑΤΑ ιδίας ΥΠΕΡ Γεωργίου Κακαρούχα του Ιωάννη &

Μαρουλίας εγγραφείσα στις 01/06/2016. Η έρευνα έγινε για την ως άνω οφειλέτιδα εταιρεία & τους αναφερόμενους

προκτήτορες στη υπ’αριθ. 2078/2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπεράντζας-Πετρίνας Κωνστάντε, ελλείψει

προγενεστέρου αρχείου.

Τιμή πρώτης προσφοράς: Ευρώ 249.850,12 €.

Τόπος διενέργεια τους πλειστηριασμού: Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου

Επί του πλειστηριασμού υπάλληλος: Ο Συμβολαιογράφος Πειραιώς, κος ΜΠΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που κατοικοεδρεύει στον

Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη αρ.62-64), τηλ.210-4177011, ή σε περίπτωση κωλύματός του ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή

του.

Ημερομηνία Πλειστηριασμού: Ο πλειστηριασμός του θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω και συγκεκριμένα στο Ειρηνοδικειακό

κατάστημα Αμαρουσίου, στις έντεκα (11) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το απόγευμα της αυτής

ημέρας και με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στο άρθρο 959 Κ,Πολ.Δικ., ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιώς, κου

ΜΠΟΥΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικοεδρεύει στον Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη αρ.62-64), τηλ.210-4177011, ως υπαλλήλου του

πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός του ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του. Αν δεν παρουσιασθούν πλειοδότες,

το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η

εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασμός μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες

με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ένα δεύτερο (1/2) της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην

παρούσα, δηλ: στις είκοσι πέντε (25) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το απόγευμα της αυτής

ημέρας, με τιμή πρώτης προσφοράς ευρώ 124.925,06 €. (Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μέχρι την έκδοση του προεδρικού

διατάγματος που θα καθορίσει την εμπορική αξία των ακινήτων).

Ορίζεται ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ εντός του τριμήνου, από την επιβολή της κατάσχεσης, (ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4

ΜΗΝΕΣ) , σε περίπτωση που αναβληθεί ο αρχικός πλειστηριασμός με κοινή συμφωνία των μερών, η για λόγο ανεξάρτητο της

θελήσεως του επισπεύδοντα και συγκεκριμένα στις δέκα πέντε (15) Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το

απόγευμα της αυτής ημέρας, ενώπιον του ιδίου συμβ/φου, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου με τιμή πρώτης προσφοράς

την αρχική εκτίμηση – αντικειμενική αξία ήτοι 249.850,12 €.

Αν δεν παρουσιασθούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε

εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασμός

μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ένα δεύτερο (1/2) της αξίας,

όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρούσα, δηλ: στις είκοσι εννέα (29) Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00

το απόγευμα της αυτής ημέρας, με τιμή πρώτης προσφοράς ευρώ 124.925,06 €.

Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ΚΠολΔ και κάθε

σχετικού Νόμου.-

Άνοιξη, 07-06-2016

Ο Δικαστικός Επιμελητής

(Τ.Σ.Υ.) Αριστείδης Αθ. Ραυτόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ (κατ’άρθρο 995 παρ.6)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 έως 09:30 π.μ. καθώς και στις 15 Δεκεμβρίου 2016

ημέρα Πέμπτη και από ώρας 09:00 έως 09:30 π.μ., καθορίζεται ο χρόνος επίσκεψης από υποψηφίους πλειοδότες του ακινήτου

που κατασχέθηκε (το με τα στοιχεία Κ-11 οριζόντια ιδιοκτησία) και βρίσκεται στην θέση «ΜΟΡΤΕΡΟ», στο 270 Ο.Τ. της

κτηματικής περιφέρειας Νέας Ερυθραίας, τόπος συνάντησης έξωθεν του ακινήτου. Οι υποψήφιοι πλειοδότες προσκαλούνται

να προσέλθουν τις ανωτέρω ημέρες και ώρες στον τόπο συνάντησης. Το ακίνητο που κατασχέθηκε με την υπ’αριθ. 192΄Β/2016

έκθεση μου θα πλειστηριαστεί στις 11-1-2017 ενώπιων του Συμβολαιογράφου Πειραιώς, κου ΜΠΟΥΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, τηλ.210-

  1. Το παρών σημείωμα θα κατατεθεί σύμφωνα με το Νόμο.

Απόσπασμα με αριθμό 196΄Β

της με αριθμό 193΄Β/31-05-2016 Κατασχετήριας έκθεσης Ακινήτου, του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου

Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΘ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ, με έδρα στην Άνοιξη Αττικής (οδός Μεσολογγίου

αρ.3).-

Επισπεύδων: Καρβούνης Παναγιώτης του Ανδρέα και της Ελπινίκης, με Α.Φ.Μ. 067988690, κατοίκου Αλίμου Αττικής (οδός

Επονιτών αρ.5).

Οφειλέτιδα: Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094042920/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ

Αθηνών, που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής (οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ.14).

Εκτελεστός τίτλος: Το πρώτο εκτελεστό απόγραφο με αριθμό 112/2014 της με αριθμό 188/2013 Απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών

Ποσό Κατάσχεσης: Το ποσό των (15.000€) δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ, σε περιορισμό της απαίτησης, σύμφωνα με το μοναδικό

όρο που έθεσε η επισπεύδουσα με τη και από 31-05-2016 εντολής της.

Συνοπτική περιγραφή κατασχεθέντος: Η με τα στοιχεία Κ-12 διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία – διώροφος οικία με υπόγειο -,

με όλα της τα παρακολουθήματα και προσαυξήματα η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως

περίπου 7.396,02 Μ2, περισσότερο ή λιγότερο, μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, μερών, έργων

και εγκαταστάσεων αυτού, το οποίο αποτελεί το σύνολο του Ο.Τ 270 του Δήμου Νέας Ερυθραίας Αττικής, το οποίο

περιβάλλεται από τις οδούς Γυμναστηρίου και Ο. Ανδρούτσου και τους πεζόδρομους Σκοπέλου και Νάξου και βρίσκεται στη

Κτηματική περιφέρεια του Δήμου Νέας Ερυθραίας-Κηφισιάς, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Νέας

Ερυθραίας στη θέση «Μορτερό». Το οικόπεδο αυτό φαίνεται και περιμετρικά προσδιορίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά

γράμματα Α Β Γ Δ Ε Α στο από Δεκέμβριο 2006, υπό στοιχεία Τ1 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Κων/νας

Σταμοπούλου. Σύμφωνα με το ως άνω διάγραμμα το οικόπεδο αυτό έχει έκταση 7.396,02 Μ2, περισσότερο ή λιγότερο, μετά

των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, μερών, έργων και εγκαταστάσεων αυτού, και συνορεύει κατά τον

τίτλο κτήσης του: Βορειοανατολικά, σε πλευρά ΒΓ μήκους (109,80) μέτρων με την οδό Σκοπέλου (πεζόδρομο) και πέραν αυτού

με το 271 Ο.Τ, Νότια σε πλευρά ΔΕ μήκους (80,76) μέτρων με την οδό Ο. Ανδρούτσου, Νοτιοδυτικά σε πλευρά ΕΑ μήκους

(8,03) μέτρων με τη συμβολή των οδών Γυμναστηρίου και Ανδρούτσου, Δυτικά σε πλευρά ΑΒ μήκους (75,27) μέτρων με

την οδό Γυμναστηρίου και Νοτιοανατολικά σε πλευρά ΓΔ μήκους (75,02) μέτρων με την οδό Νάξου (πεζόδρομο) και πέραν

αυτού με το 272 Ο.Τ.

Η ως άνω Κ-12 διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία, φαίνεται στα άνω από Δεκεμβρίου 2006 σχεδιάγραμμα και

πίνακα συνιδιοκτησίας της Πολιτικού Μηχανικού Κων/νας Σταμοπούλου που προσαρτάται στον τίτλο κτήσης του, αποτελείται

από πρώτο (Α΄) όροφο, Ισόγειο και πρώτο (Α΄) υπόγειο, που συνδέονται εσωτερικά με κλίμακα και ανελκυστήρα και αποτελούν

ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία. Ο πρώτος (Α΄) όροφος, αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, δύο (2) λουτρά,

κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα επικοινωνίας με το ισόγειο και το πρώτο (Α΄) υπόγειο και έχει επιφάνεια περίπου 82,00 Μ2.

Το ισόγειο, αποτελείται από το χώρο του καθιστικού, κουζίνα, W.C, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα επικοινωνίας με το πρώτο

(Α΄) υπόγειο, έχει επιφάνεια περίπου 85,00 Μ2. Το πρώτο (Α΄) υπόγειο, αποτελείται από αποθηκευτικούς χώρους,

κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα επικοινωνίας με το ισόγειο και τον πρώτο (Α΄) όροφο και έχει επιφάνεια περίπου 59,00 Μ2.

Η ως άνω Κ-12 κατοικία έχει επιφάνεια κύριας χρήσης (ισόγειο και πρώτος (Ά) όροφος) περίπου 167,00 Μ2, συνολική

επιφάνεια μετά του υπογείου περίπου 226,00 Μ2 και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 55/1000.

Στην Κ-12 κατοικία ανήκουν ως παράρτημα και παρακολούθημα δύο (2) στεγασμένες θέσεις στάθμευσης του πρώτου (Α΄)

υπογείου υπό στοιχεία Ρ 23 και Ρ 24.

Επίσης στον εκάστοτε ιδιοκτήτη της κατοικίας Κ-12 ανήκει κατά δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στο διηνεκές, που συστήνεται

με την υπ’ αριθμ. 2078/9.1.2007 πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμό Συγκροτήματος κατοικιών της

συμβολαιογράφου Αθηνών, Σπεράντζας – Πετρίνας Κωνστάντε του Αλεξάνδρου, ο εμφαινόμενος στο προσαρτώμενο από

Δεκέμβριο 2006 με στοιχεία Τ3 σχεδιάγραμμα Γενικής Διάταξης Ισογείου και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου της

Πολιτικού Μηχανικού Κων/νας Σταμοπούλου, υπό τα στοιχεία 44, α12, β12, γ12, δ12, 43, 41, 42, 44 ακάλυπτος χώρος του

οικοπέδου επιφανείας περίπου 200,00 Μ2.

Τίτλος κτήσεως: Δυνάμει με το με αριθμό 10.834/30.06.2005 συμβόλαιο (Αγοραπωλησίας) της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας

Παρασκευής Α. Θεοδωράκου, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας

Ερυθραίας, στο τόμο μεταγραφών 20 και στον αριθμό τόμου 120, σε συνδυασμό με το με αριθμό 2078/09-01-2007 συμβόλαιο

(Πράξη Σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών και Κανονισμός Συγκροτήματος Κατοικιών), της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας

Σπεράντζας-Πετρίνας Κωνστάντες του Αλεξάνδρου, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του

Υποθηκοφυλακείου Νέας Ερυθραίας, στο τόμο μεταγραφών 21 και στον αριθμό τόμου 256.

Βάρη: Σύμφωνα με το με αριθμό 304/03-06-2016 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Νέας Ερυθραίας, κου Μιχαήλ Σ.

Χριστοφάκη, από 1η Φεβρουαρίου 1999 μέχρι χθες υπάρχουν οι εξής εγγραφές: 1) Προσημείωση για ευρώ (11.000.000,00)

ΚΑΤΑ «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» ΥΠΕΡ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» εγγραφείσα στις 01-08-2006,

2) Κατάσχεση για ευρώ (26.959,96) συνολικά ΚΑΤΑ ιδίας ΥΠΕΡ των α) Νικολάου Μπασματζιάν του Κωνσταντίνου & Ελευθερίας,

β) Κωνσταντίνου Μπίτα του Ιωάννη & Άννας εγγραφείσα στις 17/04/2012 η οποία έχει αρθεί μερικώς στις 27/05/2016 για ποσό

των (14.617,28) ευρώ με την συναίνεση του επισπεύδοντα Νικολάου Μπασματζιάν του Κωνσταντίνου & και στο περιθώριο της

οποίας έχουν σημειωθεί, Α) Σημείωση Διόρθωσης ως προς την τιμή εκτίμησης του κατασχεθέντος ακινήτου στις 04/09/2012, Β)

Αναγγελία για ευρώ (42.400,00) συνολικά ΚΑΤΑ ιδίας ΥΠΕΡ, α) Σπυρίδωνα Καβαλλάρη του Παναγιώτη για ευρώ (6.000,00), β)

Βασιλείου Νικολόπουλου του Σωτηρίου για ευρώ (2.900,00), γ) Αθανασίου Πετρόπουλου του Γεωργίου για ευρώ (3.000,00), δ)

Δημητρίου Ταμτάμη του Παύλου για ευρώ (6.000,00), ε) Θεοδώρου Τασιόπουλου του Γεωργίου για ευρώ (6.000,00), στ)

Γεωργίου Χατζημιχαήλ του Σταύρου για ευρώ (5.000,00), ζ) Νικολάου Ρουσόπουλου του Κωνσταντίνου για ευρώ (7.500,00), η)

Σπυρίδωνα Καλλέργη του Ηλία για ευρώ (6.000,00) εγγραφείσα στις 10/10/2012 η οποία έχει διαγραφεί μερικώς Α) στις

27/05/2016 για το ποσό των (6.000,00) ευρώ με την συναίνεση του Αναγγελθέντα Θεοδώρου Τασιόπουλου του Γεωργίου β)

στις 27/05/2016 για το ποσό (6.000,00) ευρώ με την συναίνεση του Αναγγελθέντα Δημητρίου Ταμτάμη του Παύλου, 3)

Κατάσχεση για ευρώ (15.000,00) ΚΑΤΑ ιδίας ΥΠΕΡ Παναγιώτη Καρβούνη του Ανδρέα εγγραφείσα στις 02/06/2016. Η έρευνα

έγινε για την ως άνω οφειλέτιδα εταιρεία & τους αναφερόμενους προκτήτορες στη υπ’αριθ. 2078/2007 πράξη της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπεράντζας-Πετρίνας Κωνστάντε, ελλείψει προγενεστέρου αρχείου.

Τιμή πρώτης προσφοράς: Ευρώ 237.231,20 €.

Τόπος διενέργεια τους πλειστηριασμού: Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου

Επί του πλειστηριασμού υπάλληλος: Ο Συμβολαιογράφος Πειραιώς, κος ΜΠΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που κατοικοεδρεύει στον

Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη αρ.62-64), τηλ.210-4177011, ή σε περίπτωση κωλύματός του ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή

του.

Ημερομηνία Πλειστηριασμού: Ο πλειστηριασμός του θα γίνει, στο Ειρηνοδικειακό κατάστημα Αμαρουσίου, στις έντεκα (11)

Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το απόγευμα της αυτής ημέρας και με τις λεπτομέρειες που

ορίζονται στο άρθρο 959 Κ,Πολ.Δικ., ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιώς, κου ΜΠΟΥΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικοεδρεύει

στον Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη αρ.62-64), τηλ.210-4177011, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός

του ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του. Αν δεν παρουσιασθούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται

κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν

υποβληθεί αίτηση, γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασμός μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες με μειωμένη τιμή πρώτης

προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ένα δεύτερο (1/2) της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρούσα, δηλ: στις είκοσι

πέντε (25) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το απόγευμα της αυτής ημέρας, με τιμή πρώτης

προσφοράς ευρώ 118.615,60 €. (Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που θα

καθορίσει την εμπορική αξία των ακινήτων).

Ορίζεται ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ εντός του τριμήνου, από την επιβολή της κατάσχεσης, (ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4

ΜΗΝΕΣ) , σε περίπτωση που αναβληθεί ο αρχικός πλειστηριασμός με κοινή συμφωνία των μερών, η για λόγο ανεξάρτητο της

θελήσεως του επισπεύδοντα και συγκεκριμένα στις δέκα πέντε (15) Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το

απόγευμα της αυτής ημέρας, ενώπιον του ιδίου συμβ/φου, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου με τιμή πρώτης προσφοράς

την αρχική εκτίμηση – αντικειμενική αξία ήτοι 237.231,20 €.

Αν δεν παρουσιασθούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε

εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασμός

μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ένα δεύτερο (1/2) της αξίας,

όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρούσα, δηλ: στις είκοσι εννέα (29) Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00

το απόγευμα της αυτής ημέρας, με τιμή πρώτης προσφοράς ευρώ 118.615,60 €.

Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ΚΠολΔ και κάθε

σχετικού Νόμου.-

Άνοιξη, 07-06-2016

Ο Δικαστικός Επιμελητής

(Τ.Σ.Υ.) Αριστείδης Αθ. Ραυτόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ (κατ’άρθρο 995 παρ.6)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 έως 09:30 π.μ. καθώς και στις 15 Δεκεμβρίου 2016

ημέρα Πέμπτη και από ώρας 09:00 έως 09:30 π.μ., καθορίζεται ο χρόνος επίσκεψης από υποψηφίους πλειοδότες του ακινήτου

που κατασχέθηκε (το με τα στοιχεία Κ-12 οριζόντια ιδιοκτησία) και βρίσκεται στην θέση «ΜΟΡΤΕΡΟ», στο 270 Ο.Τ. της

κτηματικής περιφέρειας Νέας Ερυθραίας, τόπος συνάντησης έξωθεν του ακινήτου. Οι υποψήφιοι πλειοδότες προσκαλούνται

να προσέλθουν τις ανωτέρω ημέρες και ώρες στον τόπο συνάντησης. Το ακίνητο που κατασχέθηκε με την υπ’αριθ. 193΄Β/2016

έκθεση μου θα πλειστηριαστεί στις 11-1-2017 ενώπιων του Συμβολαιογράφου Πειραιώς, κου ΜΠΟΥΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, τηλ.210-4177011.

Το παρών σημείωμα θα κατατεθεί σύμφωνα με το Νόμο.

Απόσπασμα με αριθμό 197΄Β

της με αριθμό 194΄Β/31-05-2016 Κατασχετήριας έκθεσης Ακινήτου, του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου

Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΘ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ, με έδρα στην Άνοιξη Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3).

Επισπεύδων: Ξυνογιαννακόπουλος Ιωάννης του Χαραλάμπους, με Α.Φ.Μ. 031114429, κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής (οδός

Μ. Γαλάτη αρ.5).

Οφειλέτιδα: Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094042920/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ

Αθηνών, που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής (οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ.14).

Εκτελεστός τίτλος: Το πρώτο εκτελεστό απόγραφο με αριθμό 113/2014 της με αριθμό 187/2013 Απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ποσό Κατάσχεσης: Το ποσό των (50.000€) πενήντα χιλιάδων ευρώ, σε περιορισμό της απαίτησης, σύμφωνα με το μοναδικό

όρο που έθεσε η επισπεύδουσα με τη και από 31-05-2016 εντολής της.

Συνοπτική περιγραφή κατασχεθέντος: Ένα οικόπεδο, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στην κτηματική

περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «Άγιος Σάββας ή «Λαδοξύστης» που καταλαμβάνει ολόκληρο το με αριθμό 45α

Οικοδομικό Τετράγωνο, εντός του σχεδίου περιοχής Ελαιώνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 20/9/1995 Προεδρικού

Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 1049Δ’) και του από 21/6/1996 Προεδρικού Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 742Δ’), περί έγκρισης της πολεοδομικής

μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης περιοχής Ελαιώνα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον Νόμο 3481/2006, που

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 162/2.8.2006 – Τεύχος Πρώτο, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του

Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον Τόμο 4690 και με αριθμό 27, με τον οποίο Ν. 3481/2006 (άρθρα 11 και 12) έχουν καθοριστεί

οι πολεοδομικές παρεμβάσεις στην περιοχή του Ελαιώνα απεικονιζόμενες στο από 28-6-2006 τοπογραφικό διάγραμμα του

Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στον Ν.3481/2006 και στο υπ’ αριθμόν

11580/07.12.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θεοδωράκου και σήμερα έχει συνολικό εμβαδόν

μέτρα τετραγωνικά σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια δεκατρία και σαράντα εκατοστά 43.213,40 Μ2, (ήταν 42.948,63 Μ2 συν

προσκύρωση 264,77 Μ2 = 43.213,40 Μ2), αποτυπώνεται στο από Μαΐου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολ. Μηχανικού

Κωνσταντίνας Χ. Σταμοπούλου, που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 12221/2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών

Παρασκευής Θεοδωράκου, περιμετρικά με τους περιμετρικούς αριθμούς 417-64-416-415-414-413-412-411-410-409-408-407-

406-405-57-58-420-419-418-417 και συνορεύει: Βόρεια, επί πλευράς (420-419) με την απότμηση των οδών Αγίας Άννης και

Πολυκάρπου, Βορειοανατολικά, επί πλευράς 419-418-417 με οδό Αγίου Πολυκάρπου, Νοτιοανατολικά, εν μέρει επί πλευράς

417-64 με πεζόδρομο και εν μέρει επί πλευράς 64-416-415 συνολικού μήκους μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και 0,08 (158,08)

[ήτοι πλευρές 64-416 μήκους μέτρων 135,33 και 416-415 μήκους μέτρων 22,75] με πεζόδρομο, Νότια, εν μέρει επί πλευράς

415-414 μήκους μέτρων εβδομήντα επτά και 0,14 (77,14) με πεζόδρομο και εν μέρει επί πλευράς 409-410 μήκους μέτρων

σαράντα και 0,04 (40,04) με πεζόδρομο, Νοτιοδυτικά, εν μέρει επί καμπύλης πλευράς 410-411-412-413-414 με πεζόδρομο και

εν μέρει επί καμπύλης πλευράς 405-406-407-408-409 με πεζόδρομο, Βορειοδυτικά, εν μέρει επί πλευράς προσώπου 405-57

μήκους μέτρων εκατόν πενήντα πέντε και 0,40 (155,40) με οδό Αγίας Άννης και εν μέρει επί πλευράς προσώπου 57-58-420 με

την οδό Αγίας Άννης.

Σήμερα επί του οικοπέδου υπάρχουν κτίσματα τα οποία σύμφωνα με μέτρηση του τοπογράφου μηχανικού Ευάγγελου

Ρουμάνη, όπως περιγράφεται στην υπ’αριθ. 443/9-6-2011 έκθεσης κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτοδικείου

Αθηνών, Μενέλαου Αρβανίτη, ο οποίος χρησιμοποιώντας τα σχετικά όργανα μέτρησης, καταμέτρησε υπέργειες κατασκευές

επιφάνειας 25,300 μ2. Επίσης δεν κατέστη δυνατή για λόγους ασφαλείας η προσέγγιση σε επιφάνεια που έδειχνε να είναι

ισόγεια, πιθανού εμβαδού 1.100 τμ.

Επίσης εντός του χώρου υπάρχουν ημιτελή κτίσματα:

Α) Ισόγειοι χώροι εμβαδού περίπου 8.200 τμ περιλαμβανομένων κλιμακοστασίων και πιθανών αίθριων χώρων με

ολοκληρωμένο τον φέροντα οργανισμό,

Β) πρώτος όροφος εμβαδού περίπου 3.250 τμ περιλαμβανομένων κλιμακοστασίων και πιθανών αίθριων χώρων με

ολοκληρωμένο τον φέροντα οργανισμό,

Γ) δεύτερος όροφος εμβαδού περίπου 1,500τμ περιλαμβανομένων κλιμακοστασίων και πιθανών αίθριων χώρων με

ολοκληρωμένο τον φέροντα οργανισμό,

Δ) τρίτος όροφος εμβαδού περίπου 1.500 τμ περιλαμβανομένων κλιμακοστασίων και πιθανών αίθριων χώρων με

ολοκληρωμένο τον φέροντα οργανισμό, σε φάση ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με την με αριθμό 278/2008 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Αθηνών (Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων)

στο ανωτέρω ακίνητο υπάρχουν 3 υπόγειοι χώροι στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 32.160 τμ2. Η ανωτέρω άδεια

αναθεωρήθηκε την 29-8-2008 (1119/2008) για προσθήκη κατ’ επέκταση υπογείων και καθ’ ύψος κτιρίου πολλαπλών χρήσεων.

Τίτλος κτήσεως: Δυνάμει του υπ’αριθ. 11504/2006 Συμβολαίου (Αγοραπωλησίας) της Σύμ/φου Αθηνών, κας Παρασκευής

Θεοδωράκου και έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο μεταγραφών

4684 και στον αριθμό τόμου 182, σε συνδυασμό με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 3481/2006, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στο

υπ’ αριθμ. 162/2-8-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου

Αθηνών στον τόμο μεταγραφών 4690 και με αριθμό τόμου 27, σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθμόν 11580/2006 Πράξη

παραχώρησης ακινήτων άνευ ανταλλάγματος λόγω δωρεάς της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Παρασκευής Θεοδωράκου,

που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο μεταγραφών 4695 και με

αριθμό τόμου 37 και την υπ’ αριθμόν 12221/12-6-2008 συμβολαιογραφική πράξη αναγκαστικής προσκύρωσης της

Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Παρασκευής Θεοδωράκου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του

Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο μεταγραφών 4797 και με αριθμό τόμου 446.

Βάρη: Σύμφωνα με το με αριθμό 7892/02-06-2016 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, φαίνονται να υπάρχουν

μέχρι χθες οι πιο κάτω εγγραφές: 1) Προσημείωση ΚΑΤΑ εταιρείας «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» και ΥΠΕΡ «ΑΛΦΑ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.» για ευρώ (42.000.000,00) εγγρ. 22/11/2006, στο περιθώριο της οποίας υπάρχει σημείωση μεταρρύθμισης

απόφασης εγγρ. 20/7/2007 και σημείωση μερικής εκχώρησης στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. εγγρ. 20/7/2007, 2) Προσημείωση

ΚΑΤΑ και ΥΠΕΡ ιδίων ως άνω για ευρώ (28.000.000,00) εγγρ. 9/1/2007, στο περιθώριο της οποίας υπάρχει σημείωση

μεταρρύθμισης απόφασης εγγρ. 20/7/2007 και σημείωση μερικής εκχώρησης στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. εγγρ. 20/7/2007, 3)

Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας εταιρείας και ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για ευρώ (40.000.000,00) εγγρ. 16/7/2007, 4)

Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για ευρώ (40.000.000,00) εγγρ. 16/7/2007, 5) Προσημείωση ΚΑΤΑ

ιδίας και ΥΠΕΡ ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ για ευρώ (6.000.000,00) εγγρ. 16/3/2007,

6) Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για ευρώ (3.840.00,00) εγγρ. 23/11/2010, 7) Προσημείωση ΚΑΤΑ

ιδίας και ΥΠΕΡ «ΚΑΝΑΜ ΓΚΡΟΥΝΤ ΣΠΕΤΣΙΑΛΦΟ ΝΤΓΚΕΖΕΛΣΑΦΤ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ» για ευρώ (5.376.711,48) εγγρ. 11/2/2011, 8)

Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για ευρώ (11.000.000,00) εγγρ. 17/10/2011, 9) Υποθήκη ΚΑΤΑ ιδίας

και ΥΠΕΡ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών για ευρώ (2.974.594,15) 1/2/2012, 10) Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΟΚΑ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για ευρώ (30.775,86) εγγρ. 8/8/2012, 11) Υποθήκη ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) για ευρώ (860.372,34) εγγρ. 21/1/2013 (4515-109-111), 12) Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ Α) ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β) ΕΙΡΗΝΗΣ Μ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ για ευρώ (5.150,00) εγγρ.

18/6/2013, 13) Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για ευρώ (8.200,00) εγγρ.

18/6/2013, 14) Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για ευρώ (11.200,00) εγγρ.

18/6/2013 (4875-181), 15) Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ» για ευρώ (57.000,00) εγγρ. 19/6/2013, 16) Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

για ευρώ (13.900,00) εγγρ. 19/6/2013 (4875-189-191), 17) Αναγκαστική Κατάσχεση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ εταιρείας «ΚΑΝΑΜ

ΓΚΡΟΥΝΤ ΣΠΕΤΣΙΑΛΦΟΝΤΣ ΓΚΕΖΕΛΣΑΦΤ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ» για ευρώ (3.028.812,49) εγγρ. 14/6/2011, στο περιθώριο της οποίας

υπάρχουν Α) η από 25/7/2011 Αναγγελία των ΜΗΝΑ ΡΑΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΥΖ. ΜΗΝΑ ΡΑΙΣΗ για ευρώ (4.016,88) εγγρ. 27/7/2011,

Β) η από 25/7/2011 Αναγγελία των ΕΡΙΦΥΛΛΗΣ ΣΥΖ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ για ευρώ

(2.321,55) εγγρ. 27/7/2011, Γ) η από 25/7/2011 Αναγγελία των ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΖΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΣΥΖ. ΜΙΧΑΗΛ

ΚΡΙΤΖΑ για ευρώ (17.163,95) εγγρ. 27/7/2011, Δ) η από 3/10/2013 Αναγγελία των 1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΥΚΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 2)

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΙΤΑ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ, 5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 6) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 7) ΛΕΩΝΙΔΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 8) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 9) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 10) ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ για ευρώ (3.000,00) έκαστος εγγρ. 4/10/2013, Ε) η Δήλωση συνεχίσεως Πλειστηριασμού των ως άνω

αναγγελθέντων για ευρώ (6.000,00) έκαστος εγγρ. 21/11/2013, ΣΤ) η από 18/7/2014 Αναγγελία των 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 2) ΙΩΑΝΝΗ ΞΥΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 3) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΑΡΑΧΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για ευρώ

(20.000,00) έκαστου των δύο πρώτων και ευρώ (10.000,00) του τρίτου εγγρ. 31/7/2014 (145-28), 18) Αναγκαστική Κατάσχεση

ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για ευρώ (6.572.095,58) εγγρ. 13/3/2015 (180-147), 19)

Αναγκαστική Κατάσχεση ΚΑΤΑ ιδίας και ΥΠΕΡ ΙΩΑΝΝΗ ΞΥΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για ευρώ (50.000,00) εγγρ.

1/6/2016 (186-223).

Τιμή πρώτης προσφοράς: Ευρώ 51.000.000,00 €.

Τόπος διενέργεια τους πλειστηριασμού: Το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Επί του πλειστηριασμού υπάλληλος: Ο Συμβολαιογράφος Πειραιώς, κος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, που κατοικοεδρεύει στον

Πειραιά (οδός Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Ά αρ.21), τηλ.210-4113810ή σε περίπτωση κωλύματός του ενώπιον του νομίμου

αναπληρωτή του.

Ημερομηνία Πλειστηριασμού: Ο πλειστηριασμός του θα γίνει, στο Ειρηνοδικειακό κατάστημα Αθηνών, στις έντεκα (11)

Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το απόγευμα της αυτής ημέρας και με τις λεπτομέρειες που

ορίζονται στο άρθρο 959 Κ,Πολ.Δικ., ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιώς, κο ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, που κατοικοεδρεύει

στον Πειραιά (οδός Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Ά αρ.21), τηλ.210-4113810, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση

κωλύματός του ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του. Αν δεν παρουσιασθούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται

κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν

υποβληθεί αίτηση, γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασμός μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες με μειωμένη τιμή πρώτης

προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ένα δεύτερο (1/2) της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρούσα, δηλ: στις είκοσι

πέντε (25) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το απόγευμα της αυτής ημέρας, με τιμή πρώτης

προσφοράς ευρώ: είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (25.500.000,00 €). (Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται

μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που θα καθορίσει την εμπορική αξία των ακινήτων).

Ορίζεται ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ εντός του τριμήνου, από την επιβολή της κατάσχεσης, (ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4

ΜΗΝΕΣ) , σε περίπτωση που αναβληθεί ο αρχικός πλειστηριασμός με κοινή συμφωνία των μερών, η για λόγο ανεξάρτητο της

θελήσεως του επισπεύδοντα και συγκεκριμένα στις δέκα πέντε (15) Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00 το

απόγευμα της αυτής ημέρας, ενώπιον του ιδίου συμβ/φου, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου με τιμή πρώτης προσφοράς

την αρχική εκτίμηση – αντικειμενική αξία ήτοι: πενήντα ένα εκατομμύρια ευρώ (51.000.000,00 €).

Αν δεν παρουσιασθούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε

εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασμός

μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ένα δεύτερο (1/2) της αξίας,

όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρούσα, δηλ: στις είκοσι εννέα (29) Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 έως 17.00

το απόγευμα της αυτής ημέρας, με τιμή πρώτης προσφοράς ευρώ: είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ

(25.500.000,00 €).

Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ΚΠολΔ και κάθε

σχετικού Νόμου.-

Άνοιξη, 07-06-2016

Ο Δικαστικός Επιμελητής

(Τ.Σ.Υ.) Αριστείδης Αθ. Ραυτόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ (κατ’άρθρο 995 παρ.6)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 09:30 π.μ. καθώς και στις 13 Δεκεμβρίου 2016

ημέρα Τρίτη και από ώρας 09:00 έως 09:30 π.μ., καθορίζεται ο χρόνος επίσκεψης από υποψηφίους πλειοδότες του ακινήτου

που κατασχέθηκε και βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «Άγιος Σάββας ή «Λαδοξύστης» που

καταλαμβάνει ολόκληρο το με αριθμό 45α Οικοδομικό Τετράγωνο, εντός του σχεδίου περιοχής Ελαιώνα, τόπος συνάντησης

έξωθεν του ακινήτου. Οι υποψήφιοι πλειοδότες προσκαλούνται να προσέλθουν τις ανωτέρω ημέρες και ώρες στον τόπο

συνάντησης. Το ακίνητο που κατασχέθηκε με την υπ’αριθ. 194΄Β/2016 έκθεση μου θα πλειστηριαστεί στις 11-1-2017 ενώπιων

του Συμβολαιογράφου Πειραιώς, κου ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, τηλ.210-4113810. Το παρών σημείωμα θα κατατεθεί σύμφωνα με

το Νόμο.