Ομόλογα θανάτου: Rally από 16 Ιανουαρίου και μετά…

by on 30 November 2021
Cover Image: Death Bonds - Bloomberg

Τα αποκαλούμενα «ομόλογα θανάτου», επισήμως traded life policies, αφορούν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και στην αγορά από τρίτο μέρος του δικαιώματος στις ασφαλιστικές καταβολές που θα ενεργοποιηθούν με το θάνατο του αρχικού ασφαλισμένου.

Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν μηχανισμό που στηρίζεται στην πρόωρη λύση ασφαλειών ζωής.

Η πρακτική που συνήθως ακολουθείται είναι η εξαγορά των συμβολαίων ζωής ασφαλιζόμενων που βρίσκονται σε ανάγκη ρευστού. Με την πώληση των ασφαλιστηρίων τους, οι τελευταίοι εισπράττουν μετρητοίς ένα συμφωνηθέν ποσό, ουσιαστικά μέρος (κυμαίνεται μεταξύ 20 – 40%) δηλαδή της αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου που θα εισέπρατταν οι κληρονόμοι, και ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει τα ασφάλιστρα μέχρι να αποδημήσει ο αρχικός δικαιούχος. 

Με το θάνατο του, ο αγοραστής του ασφαλιστηρίου έχει δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης που προβλέπεται στο συμβόλαιο. Συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό αριθμό τέτοιων συμβολαίων, ο αγοραστής (funds ή άλλες επενδυτικές εταιρείες) μπορεί να τα ομαδοποιήσει (pool) και να προχωρήσει στην έκδοση αξιόγραφων (asset backed securities) απευθυνόμενους προς άλλους επενδυτές, με “δέλεαρ” ένα σταθερό και σημαντικά υψηλότερο από τα συνήθη επιτόκιο.

Έγιναν δημοφιλή μεταξύ ασθενών με HIV λόγω της ανάγκης τους να καλύψουν τα έξοδα των θεραπειών τους.

Capital.gr

Συνεχίζεται