ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 3.542.394.000 ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ 412.423.000

by on 2 July 2020

Σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 2019 οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ ανέρχονται στα 3.542.394.000 καταγράφοντας ζημιές ύψους  412.423.000. Να σημειωθεί ότι  ο όμιλος πριμοδοτήθηκε με  κρατικές  επιδοτήσεις  για  την  ανάπτυξη  αιολικών  πάρκων συνολικά 154.699.000  (ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 134.322.000)

Συνεχίζεται