ΟΚΤΩ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ LAGARDE. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ LEHMAN BROTHERS; Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΕΙ;

by on 30 June 2016

Οκτώ εγγραφές με το επίθετο «Μαρινόπουλος» υπάρχουν στην λίστα Lagarde!

Δεν υπάρχει άλλη οικογένεια στην λίστα, με τόσα πολλά μέλη. Λογικά θα έπρεπε από τις φορολογικές αρχές, οι Μαρινόπουλοι, να ήταν από τους πρώτους που ελέχθησαν.

Οι εγγραφές των Μαρινόπουλων στην λίστα Lagarde (Νοέμβριο 2005 έως  Φεβρουάριο του 2007):

  • ΟΝΟΜΑ: MARINOPOULOS LEONIDAS

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: PARTNER OF CARREFOUR IN GREECE

ΠΟΣΟ:$4,512,000

  • ΟΝΟΜΑ: MARINOPOULOS STEFANOS

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:PROPRIETAIRE D’UNE CHAINE DE SUPERMACHES «PRISUNIC MARINOPOULOS»

ΠΟΣΟ:$10,256

  • ΟΝΟΜΑ: MARINOPOULOU EIRINI-ZAFEIR

ΠΟΣΟ:$10,256

  • ΟΝΟΜΑ: MARINOPOULOS PANAGIOTIS DIMITRIOS

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: PROPRIETAIRE D’UN SUPERMARCHE PRISUNIC A ATHENES

  • ΟΝΟΜΑ: MARINOPOULOU KASSANDRA MOSCHA

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:PROPRIETAIRE D’UN SUPERMARCHE PRISUNIC A ATHENES

  • ΟΝΟΜΑ: MARINOPOULOS PANAGIOTIS I.

  • ΟΝΟΜΑ: MARINOPOULOS ALEXIS-KAROLO

  • ΟΝΟΜΑ: MARINOPOULOS ANDREAS

Ο αγαπητός Τρύφωνας τι έχει να πει;

Στην Βουλή έχει κατατεθεί διάταξη προς ψήφιση, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των απλήρωτων οφειλών στο ΙΚΑ και στα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία, οι μέτοχοι με ποσοστό τουλάχιστον 10% εταιρειών που διαλύονται!

Το πλήρες κείμενο της πονηρής διάταξης προς ψήφιση, είναι το παρακάτω:

Άρθρο 28

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015 (Α΄ 32)

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 καταργείται από τότε που ίσχυσε.

  2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 απαλείφεται η φράση «ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους» και προστίθεται η φράση «εφόσον ενήργησαν με δόλο ή αμέλεια κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους σχετικά με την καταβολή των εισφορών.».

Μήπως η διάταξη αυτή, είναι φωτογραφική για την νέα  Lehman Brothers;

Συνεχίζεται…