ΟΙ 53 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ «VARDINOYIANNIS»

by on 1 Νοεμβρίου 2016

Στην παρακάτω λίστα περιλαμβάνονται 53 εταιρείες με έδρα τον Παναμά και στις οποίες συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άτομο με το επίθετο «VARDINOYIANNIS». Επίσης εμφανίζεται και κάθε άλλο ελληνικό όνομα που συμμετέχει στις 53 εταιρίες, και όχι τα μέλη του Δ.Σ. με μη ελληνικά ονόματα.

Η παλαιότερη εταιρεία ιδρύθηκε το 1966 και η νεότερη το 2005. Από τις 53 εταιρείες οι 24 είναι ενεργές(Active) και οι 29 ανενεργές (Inactive).

17 εταιρίες ιδρύθηκαν από το 1966 έως το 1974, 21 από το 1975 έως το 1981 και 15 εταιρείες από το 1982 έως το 2005.

Από τις 29 ανενεργές εταιρείες, οι 7 έκλεισαν το 1993 και 10 το 2002.

Στις περισσότερες εταιρίες ως agent εμφανίζονται οι εταιρίες Franco & Franco καθώς και η Luis Carlos Chen.

Α/Α: Αύξων αριθμός εγγραφής

Α/Ι: Active ή Inactive εταιρεία

ΝΑΜΕ: Ονοματεπώνυμο

ADMIN: Ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο

COMPANY: Όνομα εταιρείας

CODE: Κωδικός εταιρείας στον Παναμά

Start: Έτος ίδρυσης εταιρείας

End: Έτος λύσης εταιρείας

AGENT: Εταιρεία ατζέντης   

Be the first to comment!
 
Leave a reply »