ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;

by on 31 December 2010
Τι μπίζνες μπορεί να κάνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με το Αμερικανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Γιατί οι Αμερικανοί αναθέτουν συμβόλαια που πληρώνονται απευθείας στο Αστεροσκοπείο και όχι στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εποπτεύει το Αστεροσκοπείο; Δεν είναι ούτε διακρατικές συμφωνίες ούτε ερευνητικά προγράμματα που επιδοτούνται από κράτη,πανεπιστήμια ή οργανισμούς.
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΠΟΣΟ
2009
2
74,931$
2008
2
75,000$
2007
3
25,000$
2006
1
25,000$
2005
1
25,000$
2004
1
40,000$
ΣΥΝΟΛΟ
10
264,931$