ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ €76.000.000 ΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ….

by on 17 Μάρτιος 2016

Βραχυπρόθεσμες εντός 6 μηνών: Δανειακές υποχρεώσεις €7.830.000 Εμπορικές υποχρεώσεις €62.520.549. Εντός 12 μηνών δανειακές υποχρεώσεις: €6.109.616. Οι δανειακές υποχρεώσεις αφορούν ανοιχτούς αλληλόχρεους δανειακούς λογαριασμούς. Υπάρχουν και  ομολογίες πληρωτέες που είναι εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας, ύψους €7.830.000. Η τελευταία έκδοση τους πραγματοποιήθηκε την 14η Δεκεμβρίου 2015.

Με την δημοσίευση των παραπάνω στις 26-2-2016 (χρήση 2015) προκύπτει το εύλογο ερώτημα.

Θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις της η EUROXX ;   

Be the first to comment!
 
Leave a reply »