ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ;

by on 5 July 2012

Σε «αρνητικό» υποβάθμισε το outlook της Barclays η Moody’s, εκφράζοντας ανησυχία ότι οι παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών της τράπεζας και η αβεβαιότητα που δημιούργησαν για την κατεύθυνσή της, είναι αρνητικά για τους ομολογιούχους.  Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, ενδέχεται να υπάρξουν και περαιτέρω υποβαθμίσεις εάν αποδειχθεί ότι η τράπεζα δεν μπορεί να αποκαταστήσει την σταθερότητα στην δομή της διοίκησής της τους επόμενους μήνες.