ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ή ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ…

by on 10 January 2017

Διευκρινίσεις για την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής Νεότερες οδηγίες σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης δίνει με εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών . Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι κατά την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ε.Ι.) με βάση τα ανωτέρω άρθρα του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές σας, έχει παρατηρηθεί σύγχυση όσον αφορά στην επίκληση των σχετικών άρθρων του Κ.Ε.Ι., καθώς και στη χρήση των όρων «αποβολή» και «αποποίηση» της Ε.Ι.

ΕΔΩ η συνέχεια