ΝΕΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ Αφοι ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ;;;

by on 14 August 2019

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, της από 12.08.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των από 12.08.2019 και 13.08.2019 σχετικών ανακοινώσεών της καθώς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι, την Τρίτη 13.08.2019 προέβη σε πώληση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία, ήτοι 4.570.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης ανά μετοχή 2,00 € και συνολική αξία 9.140.068,00 €.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν, δυνάμει των από 10.12.2007, 9.12.2008 και 25.07.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Έχουμε και λέμε

Προκλήθηκε ζημιά έναντι του νομικού προσώπου και κατ επέκταση των επενδυτών για το λόγο ότι η συνολική αξία της πώλησης ήταν μικρότερη έναντι της  αξίας αγοράς δυνάμει των από 10.12.2007, 9.12.2008 και 25.07.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.   

Η τιμή ανά μετοχή τα 2,00 ήταν χαμηλότερη από αυτήν στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Ειδικότερα η τελευταία πράξη ήταν στις 17:09:45.12 με τιμή 2,045 και όγκο 50 τεμάχια.

Το πακέτο έγινε στις 17:12:29 με τιμή 2,00 και όγκο 4.570.034 τεμάχια.

Όμως η ιδιωτική τοποθέτηση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία δλδ αγορασμένες με χρήματα από το νομικό πρόσωπο, δημιουργεί νέα δεδομένα πέραν των όσον προβλέπει η χρηματιστηριακή νομοθεσία και ο τότε 2190 περί ανωνύμων.

Ποιος είναι ο ιδιώτης που πήρε σημαντικό ποσοστό που είχε αγοραστεί με λεφτά της εταιρίας ;;;;

Συνεχίζεται