Νέο Δ.Σ στην “Safe Bulkers Inc.” μετά την κατάσχεση 416 κιλών κοκαΐνης. Εκτός ο Χρήστος Μεγάλου…

by on 22 June 2022

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της Safe Bulkers, με την τριετή θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων να αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους

Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους, είναι τριετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους, ήτοι έως 19.6.2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Πιο αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Πόλυς Χατζηωάννου του Βάσου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Λουκάς Μπαρμπαρής του Νικολάου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. Άννα Φραγκούλη του Ευαγγέλου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

4. Ανδρέας Χριστοφίδης, του Κων/νου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

5. Κων/νος Αρκουμάνης του Χριστοφόρου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Λίγους μήνες πριν όπως είχε αποκαλύψει το lobbystas είχαν κατασχεθεί 416 κιλά κοκαΐνης στην Αυστραλία. Συνελήφθη το πλήρωμα του «Kypros Bravery» με εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη την “Gloverfour Sg Corp” που ανήκει στην “Safe Bulkers Inc.” του Πόλυς Β.Χατζηιωάννου. Στο Δ.Σ ήταν και ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς….

Αυστραλία: Κατάσχεση 416 κιλών κοκαΐνης. Συνελήφθη το πλήρωμα του «Kypros Bravery» με εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη την “Gloverfour Sg Corp” που ανήκει στην “Safe Bulkers Inc.” του Πόλυς Β.Χατζηιωάννου. Στο Δ.Σ και ο Χρήστος Μεγάλου…

Συνεχίζεται