ΜΥΛΩΝΑ, ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΤΣΙΓΚΕΛΙΕΡΑ !

by on 1 April 2020

Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ είναι η εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) και της Μακροχρόνιας Λειτουργικής Μίσθωσης. Ως Θυγατρική του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αντλεί από αυτόν όλα τα πλεονεκτήματα της πρώτης δύναμης στην Τραπεζική αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα μεγάλη ευελιξία στην εξυπηρέτηση των πελατών της !

Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ απευθύνεται σε πελάτες ενεργούς σε κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στη βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές και ελεύθερους επαγγελματίες. Με υψηλής ποιότητος ανθρώπινο δυναμικό (!), προσφέρει λύσεις που υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επενδυτικά σχέδια των πελατών της !

Εξασφαλίσεις

 Στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων που εκμισθώνει. Εκτός αυτού η συνηθέστερη πρακτική που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να μετριάσει τον πιστωτικό κίνδυνο είναι η λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων από τους μισθωτές ή τους εγγυητές.

Ανακτηθέντα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Τα ανακτηθέντα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό ο οποίος αποκτάται από την Εταιρεία προς πλήρη ή μερική ικανοποίηση των απαιτήσεών της. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους (που είναι ίση με το ποσό της συνολικής απαίτησης) και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού». Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους. Τα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την πώληση περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται στο λογαριασμό «Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης».

Σε αυτό το πλαίσιο διατηρεί αποθήκη όπου στη συνέχεια προβαίνει σε πωλήσεις ώστε να καλύψει της απαιτήσεις από το… κανόνι που έχει προηγηθεί.

Παραδείγματα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΤΣΙΓΚΕΛΙΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ – (με ΦΠΑ) 124 ευρώ

(ΚΩΔ.ΑΠΟΘΗΚΗΣ 31114-140). Ανοξείδωτη τσιγκελιέρα τοίχου με 4 τσιγκέλια..

.Η τιμή συμπεριλαμβάνει φπα 24%.

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 128-132 & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 10442

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την καλύτερη δυνατή προσφορά σας για την αγορά του εξοπλισμού που σας ενδιαφέρει πάνω από τις ελάχιστες τιμές πώλησης στο email ή στο fax της εταιρείας μας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΦΡΑΠΙΕΡΑ ARTEMIS – (με ΦΠΑ) 12,40 ευρώ

(ΚΩΔ.ΑΠΟΘΗΚΗΣ 28382-380) Φραπιέρα του οίκου ARTEMIS, μοντέλο Α-2001, σειριακός
αριθμός 0703000572, 350 W

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ CARREFUR HOME HC11008-10 – (με ΦΠΑ) 60 €

(ΚΩΔ.ΑΠΟΘΗΚΗΣ 28212-480) Λεμονοστίφτης του οίκου CARREFUR HOME, τύπου HC11008-10, 100 WATT

Ο λεμονοστίφτης όπως μπορείτε να δείτε είναι made in China

ΦΡΑΠΙΕΡΑ CARREFURE – (με ΦΠΑ) 25 €

(ΚΩΔ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 28212-470) Μονή φραπιέρα του οίκου CARREFURE, σειριακός αριθμός 1001001990, ισχύς 600 W (λείπει το πλαστικό δοχείο). made in china

Στην πρωινή σύσκεψη –  ενημέρωση  των διευθυντών της τράπεζας, προς την διοίκηση για την πορεία των εσόδων, περιέχονται και οι λίστες με τα έσοδα  από τα  ανακτηθέντα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία.

ΜΥΛΩΝΑ, ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΤΣΙΓΚΕΛΙΕΡΑ, να βρεθεί αγοραστής για να γεμίσεις τα ταμεία…

Συνεχίζεται