ΜΠΡΑΒΟ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ! ΤΡΕΛΟ καραSHORT ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ !

by on 30 May 2017

Η ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΩΝ REVERSE SPLIT…

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη συνεδρίασή του την 25.05.2017 αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28.06.2017.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ……

…..Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού  μετοχών,  συνακόλουθη  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας  με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας……

Προφανώς και δεν έχουν ούτε χαρτί τουαλέτας !

Α.Μ.Κ με κεφαλαιοποίηση που θα προέρθει από το reverse split !

Χρηστάρα μην το κάνεις επιθετικό. Για να έχεις περιθώριο να το ξανακάνεις σύντομα !

Άσε τον Watsa να το κάνει στην Eurobank το επιθετικό. Ξέρει αυτός…

Δυο άντε τρεις μέρες επάνω το χαρτί μετά το reverse και μετά χαίρε βάθος αμέτρητο !

ΜΠΡΑΒΟ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ! ΤΡΕΛΟ καραSHORT ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ !

Την πολύ πολύ καλημέρα μου… κύριε Χρήστο

Υ.Γ. Έχεις πάρει λίγα κιλάκια από τότε που γύρισες από το Toronto ή κάνω λάθος ;;;