ΜΠΡΑΒΟ κ. ΝΙΚΟ. ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΓΚΑΣ ! Τα σέβη μου….

by on 30 Σεπτέμβριος 2014

Με μια ανακοίνωση επί της ουσίας, η Βιοχάλκο τρίβει στη μούρη της Ε.Κ. 230.000 ευρώ για να τα έχει, όταν θα χρειαστεί, γραφική υλη χαρτιά για το φωτοτυπικό και χαρτιά υγείας, λέω εγώ. Η επισήμανση ότι η εταιρία έχει σοβαρές αντιρρήσεις, τις οποίες και μπορεί να τεκμηριώσει, άλλα προτιμά να πληρώσει, δείχνει την απέχθεια στο εδώ κατεστημένο. Όλα τα άλλα που θα γραφτούν και θα ειπωθούν είναι περσινά ξινά σταφύλια. Η μαγκιά είναι ουσίας και όχι υπεκφυγής ή εντυπωσιασμού !       

ΜΠΡΑΒΟ κ. ΝΙΚΟ. ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΓΚΑΣ ! Τα σέβη μου….

(Κύριε Νίκο, έχω μια περσινή φωτογραφία σου μάντεψε που; Σε εκδήλωση στο Monaco αν θυμάμαι καλά.  Με τα παραπάνω κιλά και με το χρόνο να έχει κυλήσει πάνω σου. Ετοιμάζω ρεπορτάζ και την κρατώ για εκεί…)

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βελγικό Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Aπόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Viohalco SA

Η βελγική εταιρία Viohalco SA, ελέγχουσα εταιρία του ομίλου Viohalco, ανακοινώνει την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μην προσφύγει κατά της απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η ΕΚ), σχετικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση, κατά την οποία, η Viohalco SA απορρόφησε την ελληνική εταιρία Βιοχάλκο Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού & Αλουμινίου Α.Ε. και τη βελγική εταιρία Cofidin SA.

Όπως ανακοινώθηκε την 23η Σεπτεμβρίου, η ΕΚ πιστεύει ότι η Viohalco SA όφειλε να προβεί σε δημόσιες προτάσεις, για τις επτά θυγατρικές εταιρίες της, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Σιδενόρ Α.Ε., Χαλκόρ Α.Ε., Ελβάλ Α.Ε, Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., Ετέμ Α.Ε. και Σίδμα Α.Ε), ως αποτέλεσμα της παραπάνω συγχώνευσης. Ως κύρωση, για τη μη συμμόρφωση της Viohalco SA με την υποχρέωση αυτή, η ΕΚ αποφάσισε την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 230.000 ευρώ στην Viohalco SA.

H Viohalco SA, βασιζόμενη σε γνωμοδοτήσεις έγκριτων ελλήνων καθηγητών της Νομικής, δεν συμμερίζεται την απόφαση της ΕΚ. Eν τούτοις, προκειμένου να περατωθεί η αντιδικία, η εταιρία αποφάσισε να μην προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης και συνεπώς θα καταβάλει το πρόστιμο των 230.000 ευρώ.

Σχετικά με την Viohalco SA/NV

Η Viohalco SA/NV, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι η μητρική εταιρία του ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές του ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, χαλκού και καλωδίων καθώς και προϊόντων αλουμινίου, με κύκλο εργασιών, που το 2013 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ και συνολική απασχόληση 8.000 περίπου εργαζομένων.

Επιπλέον, ο όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.viohalco.com

Be the first to comment!
 
Leave a reply »