ΜΠΑΜΠΗ, ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ THRACE CHINA CO LTD ΚΑΙ THRACE ASIA CO LTD. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ;;;

by on 11 Οκτωβρίου 2018

Μπάμπη, ως αρχηγόπουλο της ΑΡΧΙΔΑΤΗΣ… Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μας,

….μήπως ξερεις που θα βρω τους ισολογισμούς της THRACE CHINA CO LTD ΚΑΙ THRACE ASIA CO LTD. του ομίλου των Πλαστικών Θράκης ;;;

Ανήκουν στον όμιλο αλλά δεν αναρτούν ισολογισμός ως θυγατρικές.

Προφανέστατα η μητρική ενοποιεί αλλά αφού δεν είναι θυγατρικές δεν αναρτά ισολογισμούς….

Συνεχίζεται…

Be the first to comment!
 
Leave a reply »