ΜΠΑΜΠΗ, ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΩ ΤΗΝ JUMBO. ΑΣΕ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ. OΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ FOLLI FOLLIE…

by on 6 November 2018

…Νόμος 3371/2005 – Άρθρο 17

`Αρθρο 17 Αναστολή, διακοπή διαπραγμάτευσης και διαγραφή κινητών αξιών

  1. Το χρηματιστήριο μπορεί να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση κινητής αξίας όταν δεν διασφαλίζεται ή απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς ή όταν επιβάλλεται για λόγους προστασίας των επενδυτών. Η διαπραγμάτευση κινητής αξίας αναστέλλεται υποχρεωτικώς, αν υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  2. Το χρηματιστήριο μπορεί επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις απότομων και έντονων διακυμάνσεων της τιμής κινητής αξίας να διακόπτει προσωρινά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τη διαπραγμάτευση κινητής αξίας, για λόγους διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας του επενδυτικού κοινού….