ΜΠΑΜΠΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟΝ… ΚΙΝΕΖΟ ;;; Η MEGABET ΗΤΑΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ AVENIR !

by on 9 October 2018

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («η ΕΚΚ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι διενήργησε έρευνα για διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 9(1)(α) του Νόμου που Προνοεί για τις Πράξεις των Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση της Αγοράς) του 2005, ως εκάστοτε ίσχυε («ο Ν.116(I)/2005»), αναφορικά με την απόκτηση από την κα Αμαλία Βαρδινογιάννη 19.358.487 μετοχών της εταιρείας Sea Star Capital Plc (τότε Megabet), («η Εταιρεία») στις 29.03.2007. Από την πιο πάνω έρευνα εντοπίστηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα στους: 1. κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη Ο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης έχει παραβεί το άρθρο 9(1)(α) του Ν.116(I)/2005 διότι ενώ ήταν κάτοχος εμπιστευτικής πληροφορίας στις 29 Μαρτίου 2007 και ενώ γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι επρόκειτο για εμπιστευτική πληροφορία, προχώρησε στην απόκτηση 19.358.487 μετοχών της Εταιρείας, μέσω της κας Αμαλίας Βαρδινογιάννη

ΕΔΩ η συνέχεια

Συνεχίζεται…