ΜΠΑΜΠΑ, ΠΟΣΑ ΔΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ EUROBANK ;

by on 11 Φεβρουαρίου 2019

Χαρακτηρίζονται πιστωτικοί τίτλοι και η τράπεζα αντλεί με αυτόν τον τρόπο κεφάλαια.  

  1. Ομολογιακών δανείων ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note Programmes)
  2. Καλυμμένα ομόλογα

Αναλυτικά

Πρόγραμμα ΕΜΤΝ

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της 12ης Ιουνίου 2018

Ενημερωτικό Δελτίο της 24ης Μαΐου 2018

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Απριλίου 2018

Ενημερωτικό Δελτίο της 12ης Ιανουαρίου 2018 για την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2)

Καλυμμένα ομόλογα

Πρόγραμμα Ι καλυμμένων ομολογιών €5 δισ.

 (με κάλυμμα στεγαστικά δάνεια σε EUR)

Πρόγραμμα ΙΙ καλυμμένων ομολογιών €5 δισ.

(με κάλυμμα στεγαστικά δάνεια σε EUR και CHF)

Πρόγραμμα ΙΙI καλυμμένων ομολογιών €5 δισ.

(με κάλυμμα στεγαστικά δάνεια σε EUR και CHF)

Συνεχίζεται…

comments
 
Leave a reply »