ΜΠΑΜΠΑ ΔΕΝ ΣΕ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΠΙΑ ! ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ Η ΕΞΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΖΑΙΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΕΙ Η MOTOR OIL HOLDINGS…

by on 11 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοινώνεται ότι η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή  Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη  Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη  – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) προέβη σε χρηματιστηριακές συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως ακολούθως:

Πώληση 153.612 μετοχών αξίας Ευρώ 3.150.080,55 στις 6 Σεπτεμβρίου 2018

Πώληση 35.250 μετοχών αξίας Ευρώ 721.675 στις 7 Σεπτεμβρίου 2018

Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Be the first to comment!
 
Leave a reply »