ΜΠΑΜΠΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ … ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ;;;

by on 21 August 2019

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 5,5 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 491 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.