ΜΠΑΜΠΑ, ΓΙΑΤΙ Η MOTOR OIL ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ;;;

by on 3 September 2018

Ανακοινώνεται ότι στις 29 Αυγούστου 2018 η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή  Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη  Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη  – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) προέβη σε πώληση 102.000 μετοχών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας Ευρώ 2.081.875.

Μαρούσι 3 Σεπτεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ανακοινώνεται ότι η DOSON INVESTMENTS COMPANY (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη ο οποίος είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) προέβη σε χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως ακολούθως:

Πώληση 11.000 μετοχών αξίας Ευρώ 225.175 στις 29 Αυγούστου 2018

Πώληση 9.500 μετοχών αξίας Ευρώ 192.625 στις 30 Αυγούστου 2018

Πώληση 14.500 μετοχών αξίας Ευρώ 292.310 στις 31 Αυγούστου 2018

Μαρούσι 3 Σεπτεμβρίου 2018