ΜΟΝΟ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ! ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

by on 30 January 2018

Με ρυθμίσεις και, προπαντός κατασχέσεις χωρίς προηγούμενο θα επιχειρήσει φέτος το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) να εισπράττει κάθε μήνα 100 εκατ. ευρώ από πάνω 1 εκατομμύριο οφειλέτες των ταμείων.

Στόχος είναι η είσπραξη 1,2 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του 2018. 

Έτσι, την ίδια ώρα που ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να καταβάλλουν φέτος αυξημένες εισφορές, τόσο τρέχουσες, όσο και αναδρομικές, θα έχουν στις πλάτες το καθήκον τις εξόφλησης παλιότερων οφειλών.

Ο συνολικός στόχος είσπραξης από ρυθμίσεις (δηλαδή τα 1,2 δισ. ευρώ) αντιστοιχεί σε ποσοστό πάνω από το 50% των εσόδων που προβλέπουν οι προϋπολογισμοί των ταμείων από τακτικές εισφορές των επαγγελματιών για κύρια ασφάλιση, υγεία, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ (2 δισ. ευρώ) για φέτος.

Με άλλα λόγια, για κάθε 1 ευρώ που θα δίνει ο μέσος επαγγελματίας για τακτικές εισφορές, θα δίνει σχεδόν άλλο 0,50 ευρώ για ρυθμίσεις.

Οι στόχοι αυτοί για εισπράξεις από ρυθμίσεις έχουν αποτυπωθεί και στο ίδιο το τεχνικό Μνημόνιο για το κλείσιμο της γ’ αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Μνημόνιο: Εισπρακτικοί στόχοι ΚΕΑΟ ανά τρίμηνο του 2018 (σε εκατ. ευρώ)

Τέλη Μαρτίου

Τέλη Ιουνίου

Τέλη Σεπτεμβρίου

Τέλη Δεκεμβρίου

280

560

900

1.200

Ωστόσο, υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εργασίας διαβεβαιώνουν το Capital.gr πως θα μπορούσαν εισπραχθούν πάνω από 1,4 δισ. ευρώ. Ήδη πέρυσι ξεπεράστηκε κατά 30% -35% ο στόχος είσπραξης από “ρυθμίσεις”.

Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται μόνο τα όσα εισπράττονται από εθελοντικούς διακανονισμούς των οφειλετών με τα ταμεία, αλλά και οι εισπράξεις από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών όσων οφειλετών αρνηθούν να συμμορφωθούν στις προειδοποιήσεις του ΚΕΑΟ για εθελοντική ρύθμιση των οφειλών.

Εκτιμάται πως γύρω στο 10% των μηνιαίων εσόδων του ΚΕΑΟ, δηλαδή περίπου 10 εκατ. ευρώ προέρχεται από κατασχέσεις ποσών από τραπεζικούς λογαριασμών οφειλετών που δεν εντάσσονται σε ρύθμιση.

Τα υπόλοιπα προέρχονται από ρυθμίσεις οφειλών (πχ “πάγια ρύθμιση’” 12 δόσεων, ρύθμιση 40 δόσεων για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες).

Με βάση τις άτυπες, αλλά ρεαλιστικές -σύμφωνα με τους ίδιες πηγές- προβλέψεις για είσπραξη 1,4-1,5 δισ. ευρώ από ρυθμίσεις –κατασχέσεις, το μηνιαίο ποσό είσπραξης από κατασχέσεις θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 20 εκατ. Ευρώ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη – capital