ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ !!!

by on 9 January 2018

Οριστικό τέλος στην διεξαγωγή των φυσικών πλειστηριασμών βάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατίθεται την Τρίτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου η τεχνολογική εξέλιξη δίνει πλέον τη δυνατότητα να διενεργείται ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα διασφαλίζοντας απολύτως την τήρηση των επιταγών της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότερης ρευστοποίησης. 

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός -διέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας-και είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου ενώ σύμφωνα με την φιλοσοφία του υπουργείου μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται το υψηλότερο δυνατό πλειστηρίασμα. 

 Αυτό που σημαίνει, όπως λένε πηγές του υπουργείου ότι ο οφειλέτης αποπληρώνει το μέγιστο δυνατό τμήμα της οφειλής του και απελευθερώνεται από αυτό και παράλληλα διασώζεται η πραγματική αξία των εκπλειστηριαζόμενων πραγμάτων κάτι που δεν γίνεται στις περιπτώσεις των φυσικών πλειστηριασμών καθώς η προσφορά είναι μία και κλειστή. Σύμφωνα με το υπουργείο το σύστημα της μίας κλειστής προσφοράς υιοθετήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρασιτικά φαινόμενα σε βάρος του οφειλέτη. Πλέον με τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα επιτυγχάνει τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους και για το λόγο αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης με σχετική διάταξη προτείνεται η καθολική εφαρμογή του.

Η νομοθετική πρόταση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: πρώτον, κατάργηση όλων των προβλέψεων που αφορούσαν αποκλειστικώς τους φυσικούς πλειστηριασμούς· δεύτερον, προσαρμογή των υπολοίπων διατάξεων στον αποκλειστικό τρόπο διενέργειας των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα· τρίτον, βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου με βάση τη μέχρι σήμερα εφαρμογή. 

Επιπλέον επειδή ο τρόπος διενέργειας των πλειστηριασμών ηλεκτρονικά θα είναι αποκλειστικός, θα προβλέπεται εναλλακτικής λύση όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί ως υπάλληλος του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης να οριστεί συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια της πρωτεύουσας του κράτους, αφού προηγουμένως εξαντληθεί η δυνατότητας ανεύρεσης συμβολαιογράφου εντός της περιφέρειας του εφετείου» .

Δήμητρα Σκούφου – tanea