ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΝΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ…

by on 17 January 2015

Στην ανακοίνωση της τράπεζας, Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015 – 13:02 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

…… Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η άμεση μεταβίβαση του κινδύνου σε τρίτους, διότι αυτό θα συνεπαγόταν σημαντική απώλεια αξίας που δεν θα επέτρεπε στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την ανάκτηση κεφαλαίων η οποία μπορεί να επιτευχθεί στην επόμενη πενταετία από την ανάληψη επαγγελματικής και ανεξάρτητης διαχείρισης αυτών των θέσεων από ένα επαγγελματία διαχειριστή εγνωσμένης αξίας, εμπειρίας και ιστορικού επιτυχημένων επιδόσεων, όπως η KKR. Είναι η ίδια η φύση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης, σε συνδυασμό με τη χαμηλή συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει δάνεια σε μετόχους και μετοχικές θέσεις χαμηλής ρευστότητας, που αποτελούν αντένδειξη για την άμεση διάθεση τους…..

Στη συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Kohlberg Kravis Roberts, Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

……Οι εταιρείες του σχήματος θα τελούν υπό τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο της ΚΚR Credit ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει την τραπεζική εξυπηρέτηση (servicing) του χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από ενήμερα όσο και από μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και από μετοχικούς τίτλους……..

Μιχάλη μέχρι την Κυριακή το βράδυ θέλω να μου έχεις απαντήσει στα εξής:

Πόσα και ποια είναι τα δάνεια σε μετόχους που πέρασαν στην KKR; Είναι ενήμερα ή μη εξυπηρετούμενα; Οι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ελέγχονται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι;

Στο σύνολο του χαρτοφυλακίου που θα περάσει στην KKR σε τι ποσοστό είναι τα μη εξυπηρετούμενα;

Μιχάλη μου για αρχή θέλω αυτές τις απαντήσεις. Ο λόγος που βιάζομαι είναι ότι την Δευτέρα θα δημοσιεύσω το αποκλειστικό ρεπορτάζ, με τον τίτλο που θα έχεις δει ήδη, «Οι Αμερικανιές του εθνικού μας …. Τραπεζίτη». Βλέπεις από πότε το έχω προαναγγέλλει; Από τις 29 Δεκεμβρίου. Αν μας σνομπάρεις και δεν μας δώσεις απαντήσεις δικαίωμα σου.

Καλό σαββατοκύριακο Μιχάλη μου…