ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΤΑ ΕΜΑΘΕΣ ; ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ !!! ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ…

by on 30 November 2017

Με αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο απάντησε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) στο αίτημα του ΟΤΕ να ελέγχονται τα τιμολογιακά του πακέτα λιανικής εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων όπως σήμερα, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις οι οποίες, σύμφωνα με τη διοίκησή του, συμβάλλουν στο να υστερεί ως προς τον ανταγωνισμό.

Με ανακοίνωσή της (ένα κατά βάση νομικό κείμενο) η ΕΕΤΤ υπεραμύνεται της τακτικής της, σημειώνοντας ότι «ασκεί τις ρυθμιστικές και εποπτικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία με συνέπεια, αμεροληψία και ακεραιότητα, τηρώντας τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες», ενώ επιρρίπτει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις τιμολογιακών πακέτων του ΟΤΕ στον ίδιο. Όπως αναφέρει «σεβόμενη την εμπορική πολιτική του ΟΤΕ εξετάζει τα αιτήματα έγκρισης  οικονομικών προγραμμάτων της σύμφωνα με τις προτεραιότητες που κατά καιρούς θέτει εγγράφως η εταιρεία και υπό τον απαράβατο όρο ότι έχουν υποβληθεί τα αναγκαία για τη διεξαγωγή του προβλεπόμενου ελέγχου οικονομικά – κοστολογικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, καθυστέρηση υποβολής των αναγκαίων για τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο της ΟΤΕ Α.Ε. ή για την απαιτούμενη επικαιροποίηση του μοντέλου ελέγχου των πακέτων, στοιχείων, καθώς και αιτήματα παράτασης των τιθέντων προθεσμιών από την ίδια την εταιρεία είναι προφανές ότι παρατείνουν αντίστοιχα το χρονικό διάστημα εξέτασης και συνακόλουθα έγκρισης ή απόρριψης των υποβληθέντων προγραμμάτων».

Δεσπόζουσα θέση

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ έχει ορισθεί επιχείρηση με σημαντική ισχύ (δεσπόζουσα θέση) στην αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υπόκειται σε σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων υποχρέωση να μην προβαίνει σε συμπίεση περιθωρίου ως προς τα προϊόντα λιανικής που προτίθεται να διαθέσει (υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης πακέτων).

Σκοπός της επιβολής της εν λόγω υποχρέωσης είναι να αποφευχθεί ο περιορισμός των ανταγωνιστών από τη δυνατότητα να έχουν εμπορικό κέρδος στις λιανικές αγορές που δραστηριοποιούνται, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην υπό ρύθμιση αγορά.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση του ΟΤΕ δεν ζητεί να πάψει να ρυθμίζεται η επιχείρηση, αλλά να γίνεται ο έλεγχος των τιμολογίων εκ των υστέρων, με δεδομένο ότι ο έλεγχος εκ των προτέρων δημιουργεί καθυστερήσεις.

T.Hγ. – naftemporiki