ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ COLPO GROSSO ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ …

by on 7 February 2013

Λάβαμε σχόλιο από αναγνώστη στην ανάρτηση ΒΑΡΕΛΙ ΔΙΧΩΣ…ΠΑΤΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΄΄ΡΟΥΦΟΥΝ΄΄ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧΣ … Διαβάστε με προσοχή τα όσα αποκαλυπτικά αναφέρει ο αναγνώστης στην εξαγορά της ΑΤΕ από την Πειραιώς.


Αγαπητέ lobbysta

Η μεταφορά της ΑΤΕ στην Πειραιώς κατά την ταπεινή μου άποψη αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης.

Εντάξει είχε η ΑΤΕ χίλια μύρια προβλήματα με κόκκινα δάνεια, PSI κλπ κλπ

Τι έκαναν λοιπόν; Έβαλαν μπροστά μια επιτροπή (ναι επιτροπή όχι Υπουργούς κλπ) να ενεργήσει

Σύμφωνα με το ΦΕΚ εκκαθάρισης (ΦΕΚ 2208Β/27-7-12) διαβάζουμε στο σκεπτικό επειδή


i):

το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑγροτικήΤράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε.», προς εκπλήρωση των

υποχρεώσεών του εκ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007 θα έπρεπε να έχει, επιπλέον των υφιστάμενων, ίδια κεφάλαια ύψους τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 3.945.061.000), σύμφωνα με τα στοιχεία της 31.3.2012, και μάλιστα τα ίδια κεφάλαιά του, κατά παράβαση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 τουν. 3601/2007, είναι κατώτερα ακόμη και του απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό ορίζεται για τα πιστωτικά ιδρύματα στο στοιχείο α) της παρ. 4του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, σε ποσό ύψους δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€18.000.000). Το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αυξήσει τα κεφάλαιά του, ώστε να αρθεί η παρούσα ανεπάρκειά τους, δεδομένων:


i.α) της αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος να προτείνει σχέδιο αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειάς του, καθώς και της αδυναμίας του βασικού του μετόχου να καλύψει την ως άνω απαιτούμενη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του


i.β) της έλλειψης βιωσιμότητας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, λόγω της οποίας αυτό δεν μπορεί να λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τον ν. 3864/2010, όπως προκύπτει από την υπό στοιχείο ε) ανωτέρω Απόφαση της Επιτροπής, λόγος τροποποίησης των παραδοχών της οποίας δεν συντρέχει.

1. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού

ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της

Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και τίθεται αυτό σε ειδική εκκαθάριση

σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιείτε η μεταβίβαση στην Πειραιώς με το ΦΕΚ 2209Β/27-7-12 και το οποίο μέσω τριών αποφάσεων αναφέρει ότι καταλήγει:

να καθορίσει τη διαφορά μεταξύ της σύμφωνα με τα ανωτέρω προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» στοιχείων παθητικού του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των ομοίως μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού στο ποσό ευρώ έξι δισεκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 6.675.890.000), το σύνολο της οποίας θα καταβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

να καθορίσει το αντάλλαγμα που θα καταβάλει τοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την μεταβίβαση των καθορισθέντων περιουσιακών στοιχείων σε ποσό ευρώ ενενήντα πέντε εκατομμυρίων € 95.000.000


Άρα συνοπτικά για να καταλαβαίνουμε:

H ATE είχε κεφαλαιακό έλλειμα 3,9 δις ευρώ τα οποία το Δημόσιο και το ΤΧΣ αδυνατούν ή δεν μπορούν να τα καταβάλουν,

θέτουμε την τράπεζα σ’ εκκαθάριση σπάζοντας τη σε καλή και κακή,

καταβάλουμε όμως στον ΙΔΙΩΤΗ 6,6 δις (και τελικά 7,47 δις)!!! για την καλή τράπεζα μόνο!!!

Και όλα αυτά έναντι 95 εκατ.!!!

Μιλάμε για το colpo grosso του αιώνα. Με 95 εκατ. πήραμε μια σούπερ-κεφαλαιοποιημένη καθαρή πια τράπεζα.

Αν υπολογίσουμε δε τα μετοχικά δικαιώματα που

μεταβιβάστηκαν στην Πειραιώς, πχ το 10% της Αττικής Οδού, το 10% της ΕΥΔΑΠ, το 7% της Φολί Φολί, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες μετοχές ΜΟΗ (που ρευστοποιεί καθημερινά τη Πειραιώς άραγε που), καταλαβαίνουμε το εξοργιστικό του τιμήματος.

Οι ανίδεοι πολίτες κοιμούνται φοβισμένοι από τους τρομοκράτες, οι πολιτικοί στη συζήτηση στη Βουλή ασχολήθηκαν με τα λεφτά του Παντελάκη (με ερώτηση-αποπροσανατολισμό χρυσαυγίτη)και όχι με την ουσία (ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν), οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν τις δημόσιες σχέσεις, ΟΛΑ ΚΑΛΑ.

Ο λογαριασμός μόνο μένει να πληρωθεί από ΕΜΑΣ ή άντε από Σεπτέμβρη και από τους λοιπούς ευρωπαίους πολίτες αν συγχωρέσει η Μέρκελ κάποιο δάνειο, έναντι μελλοντικών εσόδων από το πετρέλαιο (μη γελάς είναι το κυρίαρχο σενάριο).

Ναι αποδέχομαι σαν φορολογούμενος πολίτης να χρεωθούμε για να στηρίξουμε αυτή την ιστορική τράπεζα.


Αφού όμως τα 7,47 δις είναι του ΤΧΣ > άρα δανεικά που θα ξεπληρώσει το κράτος > άρα ΔΙΚΑ ΜΑΣ,

να παραμείνει και η τράπεζα ΔΙΚΗ ΜΑΣ.

Και αργότερα να σουλουπωθεί και να πωληθεί ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΖΗΜΙΑ όχι με κέρδος.

Όχι και να πληρώνουμε και να την παίρνει ο Σάλλας 

ΤΖΑΜΠΑ.

Μετά από αυτό δεν ήθελα να ξέρω τίποτα άλλο.

Το σύστημα έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ, έχει απλώσει τόσο πολύ τα πλοκάμια του, έχει μάθει τόσο πολύ από τα λάθη του, που δύσκολα πια νικιέται.

Φιλικά