ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΕΩΣ 40% ! ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

by on 18 Αυγούστου 2017

«Τσεκούρι» που φτάνει ακόμα και το 40% φέρνει η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις πολλών ασφαλισμένων που αποχώρησαν μετά τις 12/5/2016, όποτε άρχισε να ισχύει ο σχετικός νόμος.

Η μείωση αυτή προκύπτει από τη διαφορά (σ.σ. «προσωπική διαφορά») μεταξύ της σύνταξης που θα έπαιρναν οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν προ του νόμου Κατρούγκαλου (δηλ. προ της 12/5/2016) και της σύνταξης που θα πάρουν με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (δεδομένου ότι αποχώρησαν μετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή μετά τις 12/5/2016).

Για παράδειγμα (εντελώς τυχαίο) έστω μία σύνταξη με βάση τις διατάξεις προ του νόμου Κατρούγκαλου θα ανερχόταν σε 1250 ευρώ.

Με τις διατάξεις Κατρούγκαλου θα μπορούσε -ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος καταθέσει την αίτηση συνταξιοδότησης του- να πέσει ακόμα και στα 750 ευρώ.

Δηλαδή η συγκεκριμένη σύνταξη θα μπορούσε να έχει «προσωπική διαφορά» 500 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 40% της σύνταξης που θα προέκυπτε με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν προ του νόμου Κατρούγκαλου.

Πέντε περιπτώσεις περικοπών της «προσωπικής διαφοράς» των νέων συντάξεων

Βάσει όσα προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, πέντε είναι οι βασικές περιπτώσεις περικοπών των «προσωπικών διαφορών» στις αποδοχές των ασφαλισμένων που αποχώρησαν μετά τις 12/5/2016 :

1) Αν η » προσωπική διαφορά» μίας νέας σύνταξης την οποία αιτήθηκε ένας ασφαλισμένος πέρσι (μεταξύ 12/5/2016 -31/12/2016) ξεπερνά το 20%, τότε το 1/2 αυτής θα καλυφθεί από τον ΕΦΚΑ. Έτσι, η διαφορά αυτή θα κοπεί κατά το υπόλοιπο 1/2. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνεται μία προσωπική διαφορά άνω του 20% (σ.σ. Συγκεκριμένα 40%), το 1/2 αυτής (ή 50%, δηλαδή τα 250 ευρώ) θα κοπούν. Άρα η εν λόγω σύνταξη θα πέσει από τα 1250 στα 1000 ευρώ (μείωση 20%).

2) Αν η «προσωπική διαφορά» μίας νέας σύνταξης την οποία αιτήθηκε ένας ασφαλισμένος φέτος ξεπερνά το 20% , τότε το 1/3 αυτής θα καλυφθεί από τον ΕΦΚΑ. Μ΄άλλα λόγια η «προσωπική διαφορά» θα μειωθεί κατά τα 2/3. Με βάση, δηλαδή, το παραπάνω παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνεται «προσωπική διαφορά» άνω του 20%, το 1/3 (ή 33,3%) της διαφοράς αυτής δεν θα περικοπεί. Αντίθετα, τα 2/3 (ή 66,6%) της θα κοπούν. Έτσι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος (εφόσον βγήκε στη σύνταξη φέτος) θα υποστεί μείωση 333 ευρώ (500 Χ 66,6%). Έτσι η σύνταξη που θα λάβει θα ανέλθει στα 917 (1250 ευρώ – 333 ευρώ) , δηλαδή θα είναι κατά 26,5% μειωμένη

3) Αν η «προσωπική διαφορά» μίας νέας σύνταξης, την οποία θα αιτηθεί ένας ασφαλισμένος το 2018, ξεπερνά το 20%, τότε η διαφορά αυτή θα καλυφθεί κατά το 1/4, ενώ τα υπόλοιπα 3/4 θα καπούν. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, η προσωπική διαφορά θα καπεί κατά 3/4 ή 75%. Έτσι ο συνταξιούχος θα χάσει 375 ευρώ ή 30%.

4) Επισημαίνεται πως αν η «προσωπική διαφορά» μίας σύνταξης (την οποία αιτήθηκε ένας ασφαλισμένος μετά τις 12/5/2016) ήταν κάτω από 20%, δεν υπήρχει καμία προστασία από τον ΕΦΚΑ.

Με άλλα λόγια, η διαφορά αυτή θα κοπεί ολόκληρη, ανεξάρτητα αν ένας ασφαλισμένος «βγήκε» στη σύνταξη πέρσι, φέτος ή «βγει» στη σύνταξη το 2018.

5) Για όσους ασφαλισμένους «βγουν» στη σύνταξη μετά την 1/1/2019 , ο νόμος Κατρούγκαλου δεν προβλέπει καμία κάλυψη της «προσωπικής διαφοράς» της σύνταξης τους. Έτσι στο παραπάνω παράδειγμα , ο συνταξιούχος που θα έπαιρνε με βάση τις διατάξεις προ του νόμου Κατρούγκαλου 1250 ευρώ, θα υποστεί μείωση 500 ευρώ ή 40% και, έτσι, θα λάβει σύνταξη 750 ευρώ.

Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων θα χάσουν τα περισσότερα

Μεγάλοι χαμένοι από τις μειώσεις θα είναι είναι οι συνταξιούχοι των ακόλουθων ταμείων:

-του πρώην ΤΕΒΕ

-του Δημοσίου

-των πρώην ΔΕΚΟ

-των τραπεζών

-του τέως ΤΣΑΥ (γιατροί)

-του τέως ΤΑΝ (δικηγόροι).

Του Δημήτρη Κατσαγάνη – capital

 

Be the first to comment!
 
Leave a reply »