ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ 40% Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΚΟΚΥΡΙΩΝ…

by on 23 December 2016

Τα νοικοκυριά του ευρωπαϊκού Νότου γνωρίζουν τις μεγαλύτερες απώλειες πλούτου στα χρόνια της κρίσης, με την Ελλάδα και την Κύπρο να βρίσκονται στην κορυφή καταγράφοντας απώλειες 40%, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα οικονομικά των νοικοκυριών…

Η έρευνα της ΕΚΤ έδειξε ότι η μείωση του πλούτου ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα σημειώνει στην έρευνα της ότι η μεταβολή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τον μέσο πλούτο να υποχωρεί περίπου 40%, αλλά και σε Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, όπου η πτώση ξεπέρασε το 15%. Από την άλλη πλευρά, σε Γερμανία, Αυστρία και Φινλανδία ο μέσος πλούτος σημείωσε μικρή αύξηση.

Ειδικότερα, για την Ελλάδα τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο μέσος πλούτος υποχώρησε από τα 108.700 ευρώ το 2009 στα 65.100 ευρώ το 2014, ενώ για την Κύπρο από τα 285.000 ευρώ το 2010 στα 170.100 ευρώ το 2014.

Παράλληλα, τα στοιχεία της ΕΚΤ έδειξαν ότι το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών υποχώρησε από τα 23.500 ευρώ το 2009 στα 17.600 ευρώ το 2014.

Αυξάνεται η ανισότητα πλούτου

Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ σημειώνει ότι η συγκέντρωση πλούτου μεταξύ των πιο πλούσιων νοικοκυριών της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί από το ξέσπασμα της κρίσης χρέους το 2010, παρά την υποχώρηση των επιπέδων πλούτου συνολικά λόγω των χαμηλότερων τιμών στα ακίνητα.

Το πιο πλούσιο 5% των νοικοκυριών της Ευρωζώνης κατείχε το 37,8% του καθαρού πλούτου το 2014 από 37,2% το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας. Στον αντίποδα, το πιο φτωχό 5% είχε στην κατοχή του μόνο χρέος, με βάση την έρευνα της ΕΚΤ σε 84.000 νοικοκυριά.

Ο μέσος πλούτος των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη υποχώρησε περίπου 10% στα 104.100 ευρώ τα τέσσερα χρόνια μέχρι το 2014, αναφέρει η ΕΚΤ. Παράλληλα, ο καθαρός πλούτος για το 90ο εκατοστημόριο – το σημείο που χωρίζει το πιο φτωχό 90% του πληθυσμού από το πιο πλούσιο 10% – είναι 496.000 ευρώ.

“Η υποχώρηση του καθαρού πλούτου οδηγήθηκε κυρίως από τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στην αγορά ακινήτων”, αναφέρει η ΕΚΤ.

Capital