ΜΕΓΑΛΑ ΣΑΙΝΙΑ …

by on 20 January 2011
Ερώτηση προς την Εθνική και τη διαφημιστική της 
Πόσο ήταν το επιτόκιο για το στεγαστικό του μπαμπά Δαμίγου το 85;
15%, 25%, 35% ή 45%;
Έχει μεγάλα σαΐνια η Εθνική και η διαφημιστική της. Τουλάχιστον αμείβονται καλά;