ΜΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

by on 31 December 2010
«Το Διοικητικό Πρωτοδικείο είναι πρωτοβάθμιο τακτικό Διοικητικό Δικαστήριο που εκδικάζει διοικητικές διαφορές ουσίας. Διακρίνεται σε Μονομελές και Τριμελές. Το Μονομελές συγκροτείται από Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων ή Πρωτοδίκη Δ.Δ., ενώ το Τριμελές από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ. και δύο Πρωτοδίκες Δ.Δ.. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκδικάζονται από το Τριμελές Πρωτοδικείο και κατά των αποφάσεων του Τριμελούς από το Διοικητικό Εφετείο. Τα κύρια ένδικα βοηθήματα για την εισαγωγή μιας υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι η προσφυγή (κατά μιας διοικητικής πράξης), η ανακοπή και η αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου ή κατά Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.»


Βάζω στη  θέση των δικαστών τον εαυτό μου βλέποντας την εικόνα του κτιρίου μετά την βόμβα. Τρόμος, φόβος και απόγνωση τα πρώτα συναισθήματα του ανθρώπου που θα πρέπει να πάει στην έδρα και να δικάσει εκτός των άλλων  υποθέσεις εκατομμυρίων που αφορούν πολυεθνικές εταιρίες, υποθέσεις ελληνικών καρτέλ κι άλλου είδους «υποθέσεις»

Ποιος κερδίζει λοιπόν με αυτό το χτύπημα; Ξέρετε πόσες υποθέσεις είναι ακόμα ανοιχτές;  Υπάρχουν σκοτεινά κέντρα ή οργανωμένη μαφία με «επιστήμονες»; Αυτά προς το παρόν γιατί το ρεπορτάζ μόλις ξεκίνησε.