Μαριάννα… Τα ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά ;;; Η… βόλτα των 7.858.571 μετοχών ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ από το Λουξεμβούργο που κατέληξαν στα Jersey, για λογαριασμό του Λιχτενστάιν…

by on 2 December 2021
Αγάπη στην Ελλάδα πέρα από την άσπρη καρδιά Απεικόνιση αποθεμάτων -  εικονογραφία από albina: 110092544

Διαβάζω

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, και κατόπιν γνωστοποίησης που έλαβε την 01.12.2021 από την EFG Trust Company Ltd, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει τα εξής:

 Την 11.08.2021 η “EFG Trust Company Ltd”, υπό την ιδιότητά της ως trustee του “Thalassa Trust”, απέκτησε από την κα. Αννα Μαρία Λουίζα Λάτση το σύνολο των μετοχών που αυτή κατείχε στην εταιρία με την επωνυμία “Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L.”. Κατόπιν της ως άνω απόκτησης, η EFG Trust Company Ltd κατέχει το σύνολο των μετοχών της “Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L” και ελέγχει αυτήν ως trustee του Thalassa Trust.  Σημειώνεται ότι στον trustee παρέχεται διακριτική ευχέρεια ως προς την διαχείριση και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και προσόδων ενώ το trust είναι ανέκκλητο.

Με βάση τα ανωτέρω, η EFG Trust Company Ltd αποτελεί τη μοναδική μέτοχο και ελέγχει (για λογαριασμό του “Thalassa Trust”) την Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L. και κατέχει έμμεσα μέσω αυτής, 7.858.571 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,5985% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ως άνω γνωστοποίηση υποβλήθηκε από την EFG Trust Company Ltd, η οποία αποτελεί των απώτατο ελέγχοντα μέτοχο, για λογαριασμό της και για λογαριασμό του Thalassa Trust και της Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L. Σχετική γνωστοποίηση υπεβλήθη και από την κα. Αννα Μαρία Λουίζα Λάτση σχετικά με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L”.

Έχουμε και λέμε

Η “Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L” έχει έδρα το Λουξεμβούργο

Η “EFG Trust Company Ltd” έχει έδρα τα Jersey

Το “Thalassa Trust” έχει έδρα το Λιχτενστάιν

Φαντάζομαι ότι θέλετε και την συνέχεια !

Σωστά ;;;

Μαριάννα… Τα ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά ;;;

Συνεχίζεται