ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ! ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ;

by on 26 Αυγούστου 2014

Τελικά η πολυπόθητη αύξηση κεφαλαίου στην ΚΕΚΡΟΨ καλύφτηκε αρχικά κατά 86,84%. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι η μαρίδα (Free Float) ή κάποιος βασικός μέτοχος προτίμησε να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ παρά να μπει στην αύξηση; Θα δείξει …

Η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21.03.2014 και από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 21.07.2014 συνεδρίασή του για την τιμή διάθεσης, πραγματοποιήθηκε από τις 11.08.2014 έως και τις 25.08.2014, καλύφθηκε από τους ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους κατά ποσοστό 86,84% με την καταβολή συνολικού ποσού  3.439.684,80 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 8.599.212 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 1.302.855 έμειναν αδιάθετες. Με την από 25.08.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, στα πλαίσια σχετικής εξουσιοδότησης από την 21.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι ως άνω 1.302.855 αδιάθετες μετοχές, διατέθηκαν με βάση τις προεγγραφές μετοχών σε παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου  να ανέλθει σε 100,00% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου  ύψους σε 3.960.826,80 Ευρώ καλύφθηκε πλήρως.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »