ΛΑΜΠΡΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ….

by on 24 November 2015

Αύξηση του χρέους στα 314,55 δισ. ευρώ στα τέλη του γ’ τριμήνου καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) που έγιναν γνωστά  Η αύξηση φθάνει τα 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2015.

Την ίδια στιγμή ο προϋπολογισμός που συζητείται στη «Βουλή» αναφέρει πως από τα 326 δισ. ευρώ στα τέλη του 2015 το χρέος  θα αυξηθεί κι άλλο στα 337 δισ. ευρώ (193,5% του ΑΕΠ) στα τέλη του 2016, κυρίως λόγω των δαπανών για τις τράπεζες, της κάλυψης των ελλειμμάτων και της αποπληρωμής ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το δημόσιο χρέος είναι διαπραγματεύσιμο σε ποσοστό 23,8%, ενώ διαχωρίζεται σε τίτλους σταθερού επιτοκίου (31,5%) και κυμαινόμενου επιτοκίου σε ποσοστό 68,5%. Απαρτίζεται από ομόλογα και βραχυπρόθεσμους τίτλους συνολικού ύψους 74,72 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια – μεταξύ των οποίων και αυτά του Μηχανισμού Στήριξης- ανέρχονται στα 239,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5 δισ. περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.