ΚΩΛΟΣΦΙΞΟΥΡΕΝ….

by on 25 November 2016

ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ ;  ΤΑΒΑΝΩΣΕ Η «ΤΙΤΑΝ» ;

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει,  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007,  σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005,  ότι η ALPHA BANK, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κου Ευθύμιου Βιδάλη, προέβη την 22/11/2016 σε πώληση 22.542 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 486.432,26….