ΚΥΡΙΕ ΨΑΛΤΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΟΥ ΤΩΡΑ !

by on 13 May 2019

Ο διευθύνων σύμβουλος της PwC Ελλάδας, Μάριος Ψάλτης δείχνει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του αρνούμενος να αναλάβει τις ευθύνες του !

Δεν μπορεί η ΕΛΛΑΚΤΩΡ να δηλώνει ότι  στις «31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία κατείχε επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ύψους €595,3 εκατ» και ο  ορκωτός ελεγκτής της Πραϊσγουωτερχαουσκουπερς

ΦΩΤΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ τ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2589) να αξιολογεί και να επιβεβαιώνει ΣΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για 8 θυγατρικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ !

Μάριε Ψάλτη πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου τώρα !

Σε άλλη περίπτωση η δημοσιογραφική έρευνα του lobbystas θα απευθύνει επίσημα το ερώτημα στα κεντρικά της Πραϊσγουωτερχαουσκουπερς