ΚΥΡΙΕ ΔΙΟΙΚΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

by on 7 Δεκέμβριος 2016

Επειδή από τότε που πήρα το στεγαστικό δάνειο που σας χρωστώ:

-Μειώθηκε η κύρια σύνταξη μου κατά 800 ευρώ και η επικουρική μου κατά 200, υπέστην δηλαδή μία μείωση των εισοδημάτων μου κατά 1.000 ευρώ το μήνα, ποσό που υπερκαλύπτει τη δόση του δανείου κατά 200 ευρώ χωρίς να υπολογίζω την κατάργηση της 13ης και της  14ης  σύνταξης μου.

Επειδή επίσης :

Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι φορολογικές μου επιβαρύνσεις- έμμεσες, άμεσες και ξώφαλτσες όπως ο ΕΝΦΙΑ και η εισφορά αλληλεγγύης   αφαιρώντας από το διαθέσιμο εισόδημα μου τουλάχιστον άλλα 1.500 ευρώ ετησίως.

Δηλώνω ότι :

-Αδυνατώ να συνεχίσω να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου έναντι του πιστωτικού ιδρύματος που εκπροσωπείτε. Δεν θέλω να κοκκινίσω το δάνειο καίτοι έχω τα …προσόντα . Είμαι ένας νεόπτωχος που ζητά ρύθμιση . Θα σας προτείνω τρεις τρόπους , όχι ξένους σε εσάς  και το τραπεζικό σύστημα. Διαλέξτε έναν από τους τρεις κι εγώ θα υπακούσω.

Πρώτος τρόπος. Να σας ξεπληρώσω σε …2.129 χρόνια.  Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί για τα χρεωστούμενα των δήμων Πειραιώς , Φυλής και Αμαρουσίου.

Δεύτερος τρόπος. Να ακολουθηθεί η διαδικασία ρύθμισης που επελέγη για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Προβλέπει αποπληρωμή των 400 συνολικά εκατομμυρίων του οφείλουν σε μόλις …150 χρόνια!

Τρίτος τρόπος. Να κουρευτεί το χρέος μου κατά 100% όπως πράξατε ήδη και ετοιμάζεστε τα κάνετε και στο εγγύς μέλλον για ορισμένες κατηγορίες μπατακτσήδων .

Είμαι συνεργάσιμος πελάτης και θα ανταποκριθώ…

timelink

Be the first to comment!
 
Leave a reply »