ΚΥΡΙΑΚΟ, ΜΗΠΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΠΩΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑΣΕ €200.000.000 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ;;;

by on 3 October 2019

…Στις  30  Μαρτίου  2015,  η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.A.Ε. αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά € 199.999.982 με ισόποση επιστροφή στους μετόχους μετρητών….

ΠΩΣ ΠΑΝΤΕΛOΝΙΑΣΕ Ο ΒΑΓΓΕΛΑΣ € 200.000.0000. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ !